This is my archive

News
The Norwegian Cities Association join Nordic Edge Expo

The Norwegian Cities Association join Nordic Edge Expo

Norway's main conference for urban development and the revitalisation of city centres is bringing its member base to Nordic Edge Expo.

News
En lettbent og kort introduksjon til Horisont Europa

En lettbent og kort introduksjon til Horisont Europa

Interessert i å delta i Horisont Europa? Dette webinaret gir innsikt i verdens største forskningsprogram. Private og offentlige aktører som har deltatt i  EU-prosjekter deler også sine erfaringer.

Event
Event
Event
News
Avinor og Yago skal utvikle fremtidens luftfart

Avinor og Yago skal utvikle fremtidens luftfart

Stavanger Lufthavn Sola skal lede vei for framtidens luftfart. Avinor jobber for å effektivisere lufthavndriften gjennom utnyttelse av ny teknologi, og med det imøtekomme flyselskapenes forventning til effektivisering og automatisering. For å utvikle fremtidens luftfart har de inngått en partneravtale med Yago.

News
Gnist: idédugnad

Gnist: idédugnad

Tre norske distriktskommuner er på jakt etter nyskapende ideer og konsepter. Alle er velkomne til å bidra. Frist for å sende inn forslag er 7. juni 2021. Her finner du alt du trenger å vite for å delta.

Event
News
Partnerskap med Yago testarena for autonome kjøretøy

Partnerskap med Yago testarena for autonome kjøretøy

Nordic Edge og YAGO går sammen for framtidens byutvikling. I felleskap skal de jobbe med utvikling av framtidens mobilitet, byplanlegging og urban infrastruktur.

News
Global Growth China

Global Growth China

China is experiencing increasing demand for environmentally friendly products and solutions. For the third time, Innovation Norway invites Norwegian companies to an export program to explore the unique opportunities in this market through the Global Growth China Green-Tech R&D Commercialisation 2021 programme.