Interessert i å delta i Horisont Europa? Dette webinaret gir innsikt i verdens største forskningsprogram. Private og offentlige aktører som har deltatt i  EU-prosjekter deler også sine erfaringer.

Se opptak her:

Om Webinaret:

Regionalt partnerskap i Rogaland, bestående av Rogaland Fylkeskommune, Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Siva og Statsforvalteren, samt UiS og Stavangerregionens Europakontor arrangerte dette webinaret den 27. mai 2021.

Formålet med arrangementet er å gi en lettbent og kort introduksjon til EUs niende rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa, verdens største forskningsprogram.

Målet er at arrangementet skal øke forståelsen av og interessen for EU-program, slik at flere av Rogalands aktører, både offentlig og privat samt akademia, griper de store mulighetene for prosjektfinansiering som eksisterer blant EUs programmer, med et hovedfokus på Horisont Europa.