Advancing a smarter and greener tomorrow

Økt internasjonal satsing – hovedgrep for 2023 og 2024

I 2023 styrker Nordic Edge arbeidet med internasjonalisering på vegne av sine medlemmer. I forbindelse med dette vil fokuset ligge på økt tilstedeværelse på internasjonale arenaer, i tett samspill med norske, nordiske og internasjonale aktører og samarbeidspartnere.

Nordic Edge har som ambisjon å være et samlingspunkt for smartere og mer bærekraftige byer og samfunn i Norden. I forlengelsen av dette er målet å skape en norsk eksportnæring av ny teknologi og løsninger på vegne av medlemmer og samarbeidspartnere. Den økte internasjonale satsingen skal bidra til at medlemmene lykkes med skalering og internasjonal vekst

News
Increased international attention for InfoTiles
Language English

Increased international attention for InfoTiles

Many of the clusters’ members have achieved international recognition and success this fall. One of them is the Urban-tech company InfoTiles, who are finalists in the Nordic Proptech Awards 2023, has won contracts abroad and received attention in Asian media.

News
Økt internasjonal satsing – hovedgrep for 2023 og 2024
Language Norwegian

Økt internasjonal satsing – hovedgrep for 2023 og 2024

I 2023 styrker Nordic Edge arbeidet med internasjonalisering på vegne av sine medlemmer. I forbindelse med dette vil fokuset ligge på økt tilstedeværelse på internasjonale arenaer, i tett samspill med norske, nordiske og internasjonale aktører og samarbeidspartnere.

News
Global Growth Germany

Global Growth Germany

We are now looking for companies within urban development, mobility and smart buildings interested in expanding to Germany.

Get fresh updates

Subscribe to our newsletter and receive fresh updates. We will not share your email address and you can opt out at any time.