Nordic Edge

This is my archive

News
Ny metode for samarbeid

Ny metode for samarbeid

Trondheim kommune utvikler en metode for samarbeid på tvers av kommuner og sektorer for å koble lokale og globale ressurser på arbeidet med bærekraftig utvikling og verdiskaping. Arbeidet skjer i samarbeid med FN.

News
Hvordan navigere i virkemiddelapparatet?

Hvordan navigere i virkemiddelapparatet?

I samarbeid med Qbird og Blueleap arrangerer vi en serie på tre webinarer med rådgiving til klyngebedrifter om det norske virkemiddelappartet, forretningsstrategi og tips til søknadskriving. Webinarene retter seg mot etablerte bedrifter og oppstartsselskap.

News
Tre kommuner valgt ut til Gnist-programmet

Tre kommuner valgt ut til Gnist-programmet

42 kommuner fra hele landet søkte om å få delta i Gnist-programmet. Boligmodeller, fraflytting og ny teknologi er temaer de tre utvalgte kommunene, Lund, Vang og Lebesby nå skal jobbe med.

Event
News
Se opptak av samtaleserien

Se opptak av samtaleserien

Våre nye samtaleserie handler om hvordan norske kommuner jobber med prinsippene i det nasjonale veikartet for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn. Her kan du se opptak av samtalene:

News
En enklere hverdag med smartteknologi

En enklere hverdag med smartteknologi

Et vitnesbyrd på at smart bruk av ny teknologi gjør hverdagen enklere for våre kommuner.

News
Drammensmodellen setter innbyggerne i sentrum

Drammensmodellen setter innbyggerne i sentrum

DOGA, Smartbyene, Norconsult og Nordic Edge lanserer en ny digital samtaleserie om hvordan kommuner kan bruke ny teknologi og innovative metoder for å skape mer bærekraftige, produktive og tilpasningsdyktige byer og lokalsamfunn i praksis. I første samtale vil vi blant annet få innsikt i Drammensmodellen.

News
Building Dignity – Bergen inkluderingssenter

Building Dignity – Bergen inkluderingssenter

DOGA, Smartbyene, Norconsult og Nordic Edge lanserer en ny digital samtaleserie om hvordan kommuner kan bruke ny teknologi og innovative metoder for å skape mer bærekraftige, produktive og tilpasningsdyktige byer og lokalsamfunn i praksis. Første case er Building Dignity i Bergen.

News
Ny digital samtaleserie om Smarte og bærekraftige lokalsamfunn

Ny digital samtaleserie om Smarte og bærekraftige lokalsamfunn

Hvordan kan kommuner bruke ny teknologi og innovative metoder for å skape mer bærekraftige, produktive og tilpasningsdyktige byer og lokalsamfunn i praksis? Nordic Edge, Norconsult og DOGA lanserer en ny digital samtalsserie.

Event