Nordic Edge Expo Language Norwegian

No one is too small to make a difference

På Nordic Edge Expo setter vi denne dagen innbyggeren i sentrum, uansett hvem h*n er, hvor vedkommende bor og hvilken livsfase vedkommende befinner seg i. Mange målgrupper vil likevel ha store utfordringer med å benytte seg av digitale tjenester og/eller å medvirke i viktige prosesser rundt samfunnsutvikling i kommunal regi, av mange ulike grunner, så hva gjør vi for at denne utviklingen gir alle anledning til å bli med, på deres premisser? Og hva er konsekvensene hvis mange står igjen «på perrongen»…?

  • Hvordan kan vi utvikle gode lokalsamfunn, der folk ser og bryr seg om hverandre?
  • Hvordan endrer teknologi og digitalisering våre samfunn og våre liv, egentlig?

Stikkord: inkludering, medvirkning, involvering, hindre digitalt utenforskap, samfunnsplanlegging, bærekraftige lokalsamfunn

Strategien «Digital hele livet»
v/ Paul Chaffey, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

– Hvorfor denne strategien?
– Hva nytt vil strategien bringe til torgs?
– Med blikket mot framtida: hva vil dette ha å si for innbyggerne, og hvordan spiller dette sammen med et mer inkluderende, gode og bærekraftige lokalsamfunn? Hvorfor er dette så viktig?

«Øygardenmodellen» – om balansen mellom relasjonell omsorg og digitale tjenester til unge, innenfor byråkratiets rammer. Hvor går digitaliseringens yttergrense?
v/Astrid Gjeraker Misje, prosjektleder, og Sverre Konrad Nilsen, NAV Øygarden

«Leaving no one behind». Godt sagt, men hva med godt gjort?
v/Christer Best Gulbrandsen, kommunalsjef kultur og livskraft, Øvre Eiker kommune

Hvordan gjøre innbyggerinvolvering til en mer integrert del av kommunen, og dermed et virkemiddel for å høre alles stemmer?
Intro og verksted rundt ny nasjonal plattform for digital medvirkning
v/Kristin Solhaug Næss,  rådgiver for innbyggerinvolvering i Trondheim kommune, og leder av arbeidsgruppen rundt samme tema i nettverket Smartbyene.

Møteleder: Therese Sivertsen, KS Forskning, innovasjon og digitalisering 

Speaker
Read more

Paul Chaffey har vært statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet siden 2013. Han kom da fra jobben som administrerende direktør i Abelia.

Chaffey har studert statsvitenskap og historie, og har tidligere jobbet i Statoil. Fra 1989 til 1997 var han stortingsrepresentant.

Han har hatt styreverv i en rekke institusjoner, som Amnesty, NUPI, Universitet i Oslo, Næringslivets sikkerhetsråd og programmet Forny 2020 i Norges Forskningsråd.

Speaker
Read more

Kristin Solhaug Næss is an advisor on citizen participation for the municipality of Trondheim, and head of the citizen participation group in the Norwegian Smart Cities Network. She is an urban designer with a passion for co-creation. Her focus for the past few years has been working with how technology and digital participation can support how we develop our cities and society. She has been working with the piloting and use-case of Decidim for both Trondheim and the other municipalities in the Norwegian Smart Cities Network since 2019.

Speaker
Speaker
Speaker
Read more

Sverre Konrad Nilsen er en gründer, med doktorgrad i kultur, læring – og kompetanseoverføring. Han har lang erfaring fra forskningssektoren med 14 år i SINTEF både som forsker og forskningssjef, og i det siste har han stiftet Folkeinvest AS, Voxt AS og Læringsliv AS. Hovedfokuset hans er hvordan digitalisering kan styrke enkeltpersoner og øke relasjonskapasiteten – med hovedfokus på individene.

Speaker
Read more

Astrid Gjeraker Misje er prosjektleder for prosjektet «Øygarden modellen». Prosjektets hovedmål er å utvikle en ny veiledningsmodell, styrket av teknologi. Hun har lang erfaring fra NAV, ungdomsarbeidsledighetoppfølging, oppbygging og koordinering av ungdomsledighetsteamet i NAV Øygarden. Fokus har alltid vært viktigheten av kommunikasjon og forbedring av kvaliteten på veiledning både til enkeltpersoner og i prosessovervåking. Astrid er en del av veiledningsnettverkene i NAV.

In co-operation with:

Previous event
Back to events overview
Next event