Juryen i Gnist har valgt ut seks spennende konsepter som svarer på utfordringene til Vang, Lebesby og Lund. Finalen finner sted på Nordic Edge Expo & Conference, 21. september.

Gnist er en idédugnad for Distrikts-Norge og en konkurranse om å levere de beste konseptene for utvalgte kommuner, som i år har vært Vang, Lebesby og Lund. Til fristen 7. juni hadde det kommet inn 22 forslag, og nå har juryen landet på seks spennende konsepter som går videre til finalen.

De seks finalistene får 150 000 kroner hver til videre utvikling basert på innspill fra juryen og i tett dialog med kommunene og fylkeskommunene. Blant finalistene vil det til slutt bli valgt ut én vinner for hver kommune.

Det er to finalister per kommune:

Foto: CEK Studio og Rambøll

Lebesby kommune

Utfordring: Lebesby har som ambisjon å bli Norges første digitale tilflyttingskommune. De ville ha forslag til nye, digitale måter å få til dialog og samhandling med innbyggerne på. De ser også at folk som har flyttet fra kommunen kan være en viktig ressurs, og ville inkludere dem i løsningen.

Finalist: Lebesby 2.0

Team: CEK Studio og Rambøll

Beskrivelse: Forslaget består av tre elementer:

 • En digital samhandlingsplattform som utvikles sammen med mulige brukere – lokale innbyggere og fraflyttere.
 • En fysisk møteplass som skal være et ledd mellom den digitale og den fysiske verden.
 • Et lystårn som en symbolsk installasjon og landemerke som skal representere den digitale tilstedeværelsen i Lebesby.

Juryens begrunnelse: Kombinerer digital og fysisk møteplass, spennende og innovativ kobling. Høyt ambisjonsnivå og god forståelse for utfordringen/oppgaven. Positivt med trinnvis utvikling i samråd med innbyggerne.

Finalist: Modulbygda

Team: Plenum Tjenestedesign og Lab Nord-Norge

Beskrivelse: Gjenbruk av containere for en modulær og teknologisk bygd som kan skape mer liv og synliggjøre Lebesbys gode stedskvaliteter, og i tillegg motvirke boligmangelen i kommunen.

Juryens begrunnelse: Veldig positivt med åpen, trinnvis utvikling. Spennende og nytenkende, og med en tydelig kobling mellom steds- og næringsutvikling. Tar utgangspunkt i lokal kontekst – omfattende involvering av/dialog med innbyggere.

(Se illustrasjonsfoto øverst i artikkelen. Foto: Plenum Tjenestedesign. Gjenbruk av containere for en modulær og teknologisk bygd som kan skape mer liv og synliggjøre Lebesbys gode stedskvaliteter.)

Lund kommune ville ha ideer til hvordan de kan etablere nye møteplasser som kan styrke innovasjonskraften i kommunen. En av finalistene er Parken – et møtestedskonsept. Foto: Parken

Lund kommune

Utfordring: Lund kommune har både en stolt historie av håndverkstradisjoner og et høyteknologisk næringsliv som opererer på verdensmarkedet. Kommunen vil gjerne beholde og utvikle kompetansen i kommunen, og få flere til å bli boende. De ville ha ideer til hvordan de kan etablere nye møteplasser som kan styrke innovasjonskraften i kommunen.

Finalist: Parken

Team: Nadine Ramsberg og Janne Norheim, designere, Lene Regine Sørskår, designer/praktisk pedagogikk, Jan Erik Jacobsen, pedagogisk fagansvarlig og Eivor Vik, arkitekt MNAL/produktutvikler

Beskrivelse: Parken er et møtestedskonsept – et sted for utforskning, nyskaping og aktiviteter, eller for bare å treffes og være sammen. Her skal de yngste få fritt spillerom til selvvalgte fritidsaktiviteter, mens de litt eldre skal ha alle fasiliteter for å kunne lage sin egen arbeidsplass.

Juryens begrunnelse: Utviser god forståelse for oppgaven. Sterk kobling til Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn og tverrfaglig team som favner både steds- og næringsutviklingsperspektivet. Stort fokus på innbyggerinvolvering. Positivt med bærekraft og gjenvinning som bærende elementer i forslaget.

Finalist: Moi Tech Hub

Team: Nordan, OBOS, Arkit og AMS

Beskrivelse: En arena for teknologisk utvikling, innovasjon og idémyldring for kommersielle aktører, men også vertskap for teknologiske studier. Arenaen inneholder flere elementer, blant annet en klubb for barn og unge som er interessert i å lære mer om koding.

Juryens begrunnelse: Stor gjennomføringskraft og sterk lokal forankring. Tar utgangspunkt i lokale premisser, behov og muligheter. Spennende muligheter for ny næringsutvikling, innovasjon og verdiskaping i Lund kommune.

For at Vang skal være et sted hvor folk har lyst til å jobbe og bo også i fremtiden, vil kommunen skape et levende og attraktivt sentrum. Foto: Klynga på Klokkarhaugen

Vang kommune


Gnist er et innovasjonsprogram for distriktskommuner som vil bygge kompetanse og utforske nye samarbeidsmodeller for å fremme utviklingen av fremtidens attraktive, bærekraftige og tilpasningsdyktige lokalsamfunn.

DOGA og Nordic Edge inviterte høsten 2020 til en innovasjonskonkurranse med mål om å løse utfordringer i norske distriktskommuner, og samtidig fremme bærekraftig steds- og næringsutvikling med utgangspunkt i lokale forutsetninger og muligheter.

I innovasjonskonkurransens første fase ble Lebesby, Lund og Vang valgt ut, basert på kriterier som innovasjonspotensial, engasjement og mulighet for skalering. I konkurransens andre fase inviterte vi bedrifter og andre aktører til å komme med forslag til hvordan de tre kommunenes utfordringer kan løses.

Disse sitter i Gnist-juryen:

 • Mona Handeland og Preben Woll Bostad, Distriktssenteret
 • Sølve Fauskevåg, Innovasjon Norge
 • Anne Romsaas og Heidi Melby, KS
 • Tina Rebecca Hov-Gylthe, Forskningsrådet
 • Randi Torvik og Stian Øksnes, Siva
 • Siri Holmboe Høibo, DOGA
 • Hege Johansen, Lebesby kommune
 • Toril Svendsen, Lebesby kommune
 • Kjersti Rosanoff Aronsen, Troms og Finnmark fylkeskommune
 • Marit A. Kvam, Vang kommune
 • Vidar Eltun, Vang kommune
 • Wibeke Børresen Gropen, Innlandet fylkeskommune
 • Siv Kristin Egenes, Lund kommune
 • Olav Hegdal, Lund kommune
 • Heidi Skifjell, Rogaland fylkeskommune

Hva er Gnist?

Innovasjonskonkurransen er en del av Gnist, et innovasjonsprogram for distriktskommuner som vil bygge kompetanse og utforske nye samarbeidsmodeller for å fremme utviklingen av fremtidens attraktive, bærekraftige og tilpasningsdyktige lokalsamfunn.

Programmet er et samarbeid mellom DOGA, Nordic Edge klyngen, Distriktssenteret, Innovasjon Norge, Siva, Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP), KS, Travers og Urban Space Lab.

Norconsult er engasjert til å drive følgeforskning og metodeutvikling for å bidra til kompetansebygging og skalering. Følgeforskningen finansieres av DOGA, Distriktssenteret samt fylkeskommunene Innlandet, Rogaland og Troms og Finnmark