This is my archive

Event
News
Randi Augenstein blir leder av Nordic Edge Innoasis

Randi Augenstein blir leder av Nordic Edge Innoasis

Nordic Edge har ansatt Randi Augenstein som leder av Nordic Edge Innoasis. Hun skal videreutvikle og sikre Innoasis som et nasjonalt samlingspunkt og en plattform for urban innovasjon, testing og skalering.

Event
News
Økt internasjonal satsing – hovedgrep for 2023 og 2024

Økt internasjonal satsing – hovedgrep for 2023 og 2024

I 2023 styrker Nordic Edge arbeidet med internasjonalisering på vegne av sine medlemmer. I forbindelse med dette vil fokuset ligge på økt tilstedeværelse på internasjonale arenaer, i tett samspill med norske, nordiske og internasjonale aktører og samarbeidspartnere.

News
– Gnist er en fantastisk mulighet for samskaping

– Gnist er en fantastisk mulighet for samskaping

Over 100 engasjerte kommuneansatte, designere, arkitekter og virkemiddelaktører deltok på midtveissamling med Gnist-programmet for å skape mer attraktive og levende lokalsamfunn.

News
Konstituert ny daglig leder i Nordic Edge AS

Konstituert ny daglig leder i Nordic Edge AS

Terje Eide er konstituert som ny daglig leder i Nordic Edge AS. Han overtar det ledende arbeidet med å synliggjøre selskapets ambisjoner og styrke vår posisjon som en ledende nordisk aktør innen smartere og mer bærekraftige samfunn. Han overtar det daglige ansvaret fra Stig Finnesand.

Event
Event
Event
Event