Nordic Edge Language Norwegian

Generell Robotikk Workshop med Mechatronics Innovation Lab

Velkommen til en introduksjon av ulike robotteknologier i denne workshopen som består av en teoretisk del og en praktisk del med programmering. Workshopen gir deltaker innsikt i nyeste robotteknologier og mulige bruksområder. Teknologier fra kjente leverandører som ABB, Fanuc, Kuka, Nachi, UR, Omron og MiR adresseres.

Etter gjennomføring vil deltaker være bedre i stand til å se nytteverdi av ulike robotløsninger, programmeringsverktøy og deres forskjeller. Deltaker vil også kunne vurdere hvordan roboter kan benyttes som et verktøy for å redusere kost og øke graden av automasjon i en virksomhet.

Klyngemedlemmer får 50% rabatt.

Workshop med Mechatronic Innovation Lab

Mechatronics Innovation Lab AS (MIL) er et nasjonalt senter for innovasjon, pilotering og teknologi-kvalifisering innen mekatronikk og andre nærliggende fagområder. MIL er en del av den nasjonale infrastrukturen for endring av prosesser, produkter, tjenester, organisering og forretningsmodeller .

Formålet til MIL er å styrke bedriftenes konkurranseevne og markedsposisjon ved å tilby en rekke innovasjons-tjenester som i dag ikke finnes. De assisterer med å redusere tid fra idè til marked og effektivisere eksisterende produksjonsprosess, samt redusere risiko og kostnader knyttet til innovasjon.

Senteret retter seg mot alle næringer og industrier hvor mekatronikk er relevant.

Med deres teknologier, ressurser og partnere bidrar de til at bedrifter og gründere overkommer innovasjons-barrierer som tilgang til kompetanse,testfasiliteter og teknologi.

Kaffe samt enkel lunsj er inkludert i prisen, velkommen skal du være til Forus Lab!

Hvordan delta:

Pris for workshopen er kr. 1390. Klyngemedlemmer betaler kr. 695 eks. mva. Bruk rabattkode NordicEdgeRobo21.

 

 

In co-operation with:

Previous event
Back to events overview
Next event