Nordic Edge Language Norwegian

ZAWAS: Verdens Beste på Autonome Vannbusser

Zeabuz , USN og NTNU sammen med Stavanger by forteller om mulighetene ved å utvikle og ta i bruk autonome vannbusser i urbane strøk.

OM Webinaret:

Velkommen til det aller første webinaret for ZAWAS (Zero-emission Autonomous Water Shuttles).

ZAWAS utvikler en serie med webinarer som forteller om hvordan prosjektet vil bidra til å løse noen av byenes utfordringer knyttet til å tilby bærekraftig, brukervennlige, inkluderende og ren transport. Gjennom et helhetlig og tverrfaglig samarbeidsprosjekt på tvers av samfunns- og industriaktører kan ZAWAS skape bedre løsninger for byene og øke verdiskaping i Norge.

ZAWAS skal vise verden hvordan autonome vannbusser kan være en hjørnestein i framtidens utslippsfrie mobilitetssystem, samt styrke næringen for å utvikle en ny norsk eksportindustri.

Les mer om prosjektet her.

Webinaret innledes av ZAWAS partner Jon Ulvensøen fra USN og Torun Degnes fra SAMS Norway som gir oss et innblikk i hvordan prosjektet ble til, og hvilken muligheter og nytteverdi som skapes ved et slikt prosjekt- samarbeid. ZAWAS er glade for å ha med seg Øyvind Smogeli fra Zeabuz, Kristin Gustavsen som er daglig leder i Stavanger sentrum og Morten Breivik fra NTNU Trondheim. De skal fortelle om hvordan autonome vannbusser kan skape verdi i bybildet, vise frem spennende prosjekter og hvilke muligheter som foreligger ved å utvikle nye autonome transportløsninger for fremtiden.

Hvorfor satser vi på vannbuss i Norge?

I Norge er det mange ulike initiativer på forskjellige steder og nivåer, fra fylker, kommuner og byer til bedrifter, klyngeprosjekter og forskningsinstitusjoner som jobber med elektrifisering og autonome ferger, smarte byer og mikromobilitet.

ZAWAS ønsker å samle alle aktører i verdikjeden, for å utvikle felles standarder og industrialisere autonomi. Til tross for at Norge er et lite land, er det maritime autonomimiljøet verdensledende, som er et fortrinn og en mulighet vi ønsker å jobbe videre med i dette prosjektet sammen med både klynger og industripartnere.

ZAWAS prosjektet støttes av Innovasjon Norge.

Velkommen til webinar!

In co-operation with:

Previous event
Back to events overview
Next event