Innoasis Language Norwegian

Webinar: Framtidsscenario som metode i medvirkning

Arkitekturopprøret har vist oss at folk ønsker å være med å påvirke hvordan byene og stedene våre skal utformes. Hvordan kan vi få til god medvirkning, som sikrer at innbyggerne blir hørt? Vi har testet ut framtidsscenario som metode, og i dette webinaret får du høre mer om hvorfor akkurat denne metoden egner seg så godt for å få til ekte medvirkning.

 

Om webinaret

Oppmerksomheten rundt Arkitekturopprøret Norge den siste tiden er et tydelig tegn på det økende engasjementet for hvordan våre byer og lokalsamfunn utformes. En utfordring ved dette folkelige engasjementet er at det ofte kommer for sent i planprosessen til at det fører til reell påvirkning.

Kan det tenkes at Arkitekturoppgjøret Norge speiler en latent frustrasjon over mangel på reell innflytelse i utformingen av byene og lokalsamfunnene våre?

Webinaret er et samarbeid mellom DOGA og Innoasis Science Forum.

Program

Dette webinaret er en introduksjon til bruk av framtidsscenario som medvirkningsmetode i by- og stedsutviklingsprosesser. Fokus vil være på hvordan denne metoden kan benyttes, med konkrete eksempler fra testprosjektet nevnt ovenfor. Webinaret avrundes med en panelsamtale om fordelene og utfordringene ved bruk av framtidsscenariometodikk i planprosesser.

De som er med for å presentere og diskutere dette er:

  • Cecilie Sachs Olsen – byforsker, Norsk Institutt for By- og Regionalforskning (NIBR)/OsloMet
  • Ingvild Brox Kielland – prosjektleder 2020x/Unge stemmer, Samfunnsløftet SpareBank1 Nord-Norge
  • Gunnar Ridderström – førsteamanuensis Fakultet for landskap og samfunn, Institutt for by- og regionplanlegging NMBU
  • Chris McCormick – prosjekt- og prosessleder, DOGA

Ordstyrer er Anja Sunniva Valseth, DOGA

(Påmelding skjer via Doga.no. – Lenke til påmelding)

Påmeldte mottar informasjon og lenke til webinaret i forkant av arrangementet.

Bakgrunn

Svært få unge voksne opplever at de har noen medbestemmelse i samfunnsutviklingen. Dette kom frem i en undersøkelse gjennomført av Opinion for DOGA i 2020. På bakgrunn av dette, innledet DOGA et samarbeid med 2020x-initiativet – en gruppe millennials (unge mellom 25 og 38 år) fra Nord-Norge. Samarbeidet ble til et prosjekt som vi kalte Rurale framtider.

I prosjektet testet vi ut en ny måte å gjennomføre medvirkning på, nemlig framtidsscenarioer. Vi hentet inspirasjon fra Oslo arkitekturtriennales prosjekt Framtidsfabrikken. Hensikten var både å møte behovet for medvirkning i tidlig fase, og vekke engasjement og kreativitet hos deltagerne.

In co-operation with:

Previous event
Back to events overview
Next event