Tre norske distriktskommuner er på jakt etter nyskapende ideer og konsepter. Alle er velkomne til å bidra. Frist for å sende inn forslag er 7. juni 2021. Her finner du alt du trenger å vite for å delta.

Hva er Gnist? 

Gnist er en idédugnad for Distrikts-Norge. Målet er å få inn nyskapende ideer og konsepter for å løse utfordringer i utvalgte kommuner. I årets Gnist-program er Vang, Lebesby og Lund valgt ut. Dette er tre innovasjonsvillige og ambisiøse distriktskommuner med reelle utfordringer – som du kan bidra å løse. Disse utfordringene går igjen i mange andre kommuner i Distrikts-Norge. Knekker man koden i Vang, Lebesby eller Lund, så er det gode muligheter for skalering. 

Hvem kan delta? 

Alle kan delta og sende inn forslag: privatpersoner, studenter, bedrifter, enkeltpersonforetak, startups, sosiale entreprenører og frivillige organisasjoner. Vi ønsker forslag fra ulike slags bransjer og fra personer med forskjellige typer bakgrunn. Det er en fordel om forslagene er realiserbare.

Ideen må bygge på prinsippene i Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn. For å kunne bli en av de seks finalistene så må teamet ha design- og/eller arkitekturkompetanse. Hvis man ikke har denne kompetansen, så bør man enten finne en samarbeidspartner som har det, eller så kan DOGA hjelpe dere med å finne slike samarbeidspartnere.

Hvorfor bør jeg delta? 

Her er bare noen av grunnene til at du bør delta: 

  1. Det er en mulighet til å gå i front for smart og bærekraftig steds- og næringsutvikling. 
  2. Det er meningsfylt å bidra til å løse noen av Norges store samfunnsutfordringer.  
  3. De seks finalistene vil bli premiert med 150 000 kroner hver. 
  4. De seks finalistene vil bli invitert til dialog med kommunene, fylkeskommunene og andre gode støttespillere. 
  5. Alle som deltar i konkurransen vil få utforske nye partnerskap og samarbeids- og forretningsmodeller. 
  6. Vinnerne vil offentliggjøres på Nordens største smartby-konferanse, Nordic Edge Expo, i september 2021. 
  7. Det er en mulighet til å få både nasjonal og internasjonal synlighet og omtale. 

Hva er premien? 

Blant de innkomne forslagene vil en jury velge ut to finalister pr. kommune. Finalistene – seks i alt – vil bli premiert med 150 000 kroner hver til videre konseptutvikling i samarbeid med kommunen. Det vinnende konseptet offentliggjøres på Nordens største smartby-konferanse, Nordic Edge Expo, i september 2021. Vinnerne inviteres til dialog med kommunen, fylkeskommunen og andre gode støttespillere med henblikk på realisering/implementering.

Hva slags ideer er Lebesby kommune interessert i? 

Lebesby har, som mange andre distriktskommuner, en utfordring med fraflytting. Men i stedet for å bare se det som et problem, har de valgt å også se det som en mulighet. De ønsker hjelp til å finne på nye, digitale måter å få til dialog og samhandling med innbyggere – både med dem som allerede bor og jobber i kommunen, men også med dem utenfor kommunen som kan være en viktig ressurs i utviklingen av fremtidens Lebesby. 

Hva slags ideer er Lund kommune interessert i? 

I Lund kommune mangler de ikke arbeidsplasser – tvert imot. De ønsker forslag til hvordan de kan beholde og utvikle kompetansen i kommunen, og få flere innbyggere til å velge å bli boende. Lund kommune ber om ideer til hvordan de kan etablere nye møteplasser som kan styrke innovasjonskraften i kommunen. 

Hva slags ideer er Vang kommune interessert i? 

I Vang kommune er de ikke redde for å tenke nytt og kreativt. Men for at Vang skal være en kommune hvor folk har lyst til å jobbe og bo også i fremtiden, må de lykkes med å skape et levende og attraktivt sentrum. De er derfor på jakt etter gode ideer og konsepter for hvordan gjøre Vang sentrum attraktivt for innbyggere, næringsliv og besøkende. 

Hvem sitter i juryen? 

I juryen er det representanter fra Distriktssenteret, Innovasjon Norge, KS, Forskningsrådet, Siva og DOGA. I tillegg er det representanter fra hver kommune, og en fra hver fylkeskommune. Innbyggere i Lebesby, Lund og Vang vil også bidra med innspill og anbefalinger underveis i prosessen. 

Hvor kan jeg få mer info? 

Les mer om konkurransen og de tre kommunene på konkurransesiden. Her finnes det masse nyttig informasjon om hver av kommunene.

Hvordan deltar jeg? 

Send forslaget ditt og CV til kontaktperson i kommunen innen søknadsfristen 7. juni 2021. 

Vi anbefaler at alle leser konkurranseprogrammet for Lund kommuneLebesby kommune og Vang kommune før de sender inn forslag.

Hvor kan jeg stille spørsmål direkte til kommunene? 

Bli med på webinar fredag 21. mai. Der får du mulighet for å bli bedre kjent med kommunenes utfordringer og stille spørsmål.