Nordic Edge Language Norwegian

Bybåt i Egersund – for bedre trafikkflyt og mer levende sentrum

Invitasjon til digitalt idéverksted med mål om å revitalisere sjøen som transportvei for både mennesker og gods. Prosjektet «Vannbuss i Eigersund» kan bli et viktig bidrag til å redusere trafikken i Eigersund med inntil 40 % innen 2030. I tillegg vil den kunne være med å løse trafikkflokene til og fra Eigerøy, og gjøre sentrum og omkringliggende områder mer attraktive for både beboere og besøkende.

Om Arrangementet

Eigersund kommune og Nordic Edge inviterer til presentasjon av konseptet og idéverksted for å få innspill og ideer fra innbyggere, næringsliv og kommune på hvordan Eigersund best kan gå fra idé til realisering.

Agenda:

  • 09:00 – 09:10    Vannbuss i Eigersund – mål og mening (v/Odd Stangeland, Ordfører i Eigersund kommune)
  • 09:10 – 09:15    Formål og ønskede steds- og næringsutviklingseffekter  (v/Bjarne Uldal, Chief Innovation Officer, Nordic Edge)
  • 09:15 – 09:25    Eigersund som pionér i Norge på ny maritim teknologi? (v/Stig Finnesand, daglig leder, Nordic Edge)
  • 09:25 – 09:35    Urbane snarveier med autonome bybåter (v/Hanna Maria van Ziip, Direktør for samfunnskontakt, Zeabuz)
  • 09:35 – 09:45    Hva kan en bybåt-løsning bety for Aker Solutions på Eigerøy? (v/ Jan Ertesvåg, Aker Solutions)
  • 09:45 – 10:05    Har vi det som skal til? (v/Eigersund Havn og Næring og COWI)
  • 10:05 – 11:20    Idéverksted – innspill til realisering
  • 11:20 – 11:30    Neste skritt (v/Kjersti Søyland Bye, Konstituert kommunalsjef samfunnsutvikling, Eigersund kommune og Bjarne Uldal)

Påmelding:

 

In co-operation with:

Previous event
Back to events overview
Next event