Hvordan kan kommuner bruke ny teknologi og innovative metoder for å skape mer bærekraftige, produktive og tilpasningsdyktige byer og lokalsamfunn i praksis? Nordic Edge, Norconsult og DOGA lanserer en ny digital samtalsserie.

Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn gir overordnede prinsipper for hvordan man kan jobbe på denne måten. Men hvordan går man fra intensjon til realisering?

DOGA ga Norconsult i oppgave å kartlegge prosjekter fra hele landet som illustrerer de åtte prinsippene i veikartet – til inspirasjon og læring for andre som ønsker å komme i gang med lignende arbeid. Dette resulterte i en samling på 16 prosjekter innen smart og bærekraftig by- og stedsutvikling i både små og store kommuner.

Digital samtaleserie

For å forstå mer av prosessen fram mot realiseringen vil vi i den nye digitale samtaleserien se nærmere på de 16 utvalgte prosjektene.

 • Hvordan har samarbeidet sett ut?
 • Hvilke utfordringer har de møtt på underveis?
 • Hva ville de eventuelt ha gjort annerledes hvis de ser tilbake?

Samtaleserien er særlig rettet mot kommuner og fylkeskommuner som vil lære mer om innovative metoder for smart og bærekraftig stedsutvikling, og som syns det er vanskelig å gå fra intensjon til praksis. Det er også en serie for alle som er nysgjerrige på hvordan arbeidet med de overordnede prinsippene i det nasjonale smartby-veikartet kan se ut, med inspirerende eksempler fra hele landet.

S­amtaleserien presenteres av DOGA, Norconsult, Smartbyene og Nordic Edge.

Samtalene

 • Sett innbyggerne i sentrum: Gjennomført 20. januar. Se opptak
 • Tenk helhetlig: Gjennomført 17. februar. Se opptak
 • Prioriter klima og miljø: 24. mars kl.10:00-10:45. Se opptak
 • Vektlegg inkludering og samskaping: 21. april kl.10:00-10:45. Se opptak.
 • Sats på neste generasjon næringsliv: 20. mai kl.10:00-10:45. Se opptak.
 • Del og ta i bruk åpne data: 17. juni kl. 10:00-10:45. Se opptak.
 • Sats på kompetanseutvikling, omstilling og innovasjon: 25. august kl. 10:00-10:45. Se opptak.
 • Begynn lokalt, tenk globalt: 15. september kl. 10.00-10.45. Se opptak.