DOGA, Smartbyene, Norconsult og Nordic Edge lanserer en ny digital samtaleserie om hvordan kommuner kan bruke ny teknologi og innovative metoder for å skape mer bærekraftige, produktive og tilpasningsdyktige byer og lokalsamfunn i praksis. Første case er Building Dignity i Bergen.

Bergen inkluderingssenter er det første byggeprosjektet i verden som er meldt inn som pilot i Building Dignity, et internasjonalt program som setter fokus på menneskerettigheter og verdighet i de bygde omgivelsene.

Gjennom Building Dignity vil Bergen kommune forsøke å konkretisere hvordan utforming og utbygging av kommunale bygg og eiendommer kan bidra til å nå målet om et inkluderende bysamfunn.

Dette er første case som skal presenteres i den nye samtaleserien. Bli med 20. januar kl 10:00-10:45. Påmelding er gratis.
Samtaleserien dykker ned i 16 prosjekter fra hele landet som illustrerer smart og bærekraftig by- og stedsutvikling på ulike måter. Over en serie på åtte samtaler vil norske kommuner presenterer hvordan de bruker de åtte prinsippene i det nasjonale veikartet for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn, i praksis.