Utfordringene som urbanisering fører med seg skaper nye muligheter for norsk næringsliv. Se opptak av webinaret Go Global – internasjonale muligheter innen smarte og bærekraftige byer.

Døråpner til nye markeder

En stadig større andel av verdens befolkning bosetter seg i byer. Utfordringene som urbaniseringen fører med seg, leder til nye muligheter for å forme morgendagens samfunn. Norske bedrifter og løsninger er langt fremme og bør nå sikre seg markedsandeler i det fremtidens smarte byer trer frem.

Dette webinaret i regi av Eksportkreditt Norge, Innovasjon Norge og Nordic Edge forteller om mulighetene som er der ute, og hvordan vi kan hjelpe din bedrift.