Våre nye samtaleserie handler om hvordan norske kommuner jobber med prinsippene i det nasjonale veikartet for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn. Her kan du se opptak av samtalene:

Samtale #1: Sett innbyggerne i sentrum

I den første samtalen fokuserer vi på det første prinsippet i smartby-veikartet: Sett innbyggerne i sentrum.

Vi har med oss Bergen kommune med prosjektet «Building Dignity – Bergen inkluderingssenter» og Drammen kommune med «Drammensmodellen».

Fra Bergen kommune deltok:

 • Celine Blanc – Seniorarkitekt
 • Maria Molden – Etatssjef Byarkitekten, Bergen kommune

Fra Drammen kommune deltok:

 • Einar Jørstad – Direktør samfunn
 • Mads Hilden – Politiker, utvalgsleder kultur, idrett og frivillighet

Prosjektene er gode eksempler på hvordan man kan ta utgangspunkt i menneskers behov og adferd for å skape inkluderende, effektive og attraktive byer og lokalsamfunn.

Samtale #2: Tenk Helhetlig

I samtale nummer to er tema det andre prinsippet i det nasjonale veikartet for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn: tenk helhetlig.

Vi har med oss Trondheim kommune med prosjektet «Lærende samfunn og bærekraftig verdiskaping» og Midt-Telemark kommune med «Bygdepakke».
Prosjektene er gode eksempler på hvordan man kan tenke helhetlig i arbeidet med å integrere initiativ både administrativt og politisk.

Fra Trondheim kommuner deltok:

 • Kristian Mjøen – leder for bærekraftsenteret
 • Bert Ola Bergstrand – system entreprenør

Fra Midt-Telemark kommune deltok:

 • Hilde Kristine Pedersen – Kultursjef og prosjektleder for Bygdepakken
 • Sindre Flø – kultur og idrettskonsulent ansvarlig for sykkelprosjekter

Prosjektene som er valgt ut under prinsipp #2 er ulike i natur, men har fellestrekk gjennom langsiktig satsing på en smartby-strategi, samarbeid på tvers av sektor, innovasjon og bred politisk og administrativ forankring.

 

Samtale #3: Prioriter klima og miljø 

I den tredje samtalen fokuserer vi på det prinsippet fra smartby-veikartet: prioriter klima og miljø

Vi har med oss Orkland kommune med prosjektet «Orklandbadet» og Sola kommune med «Smart mobilitet – smart sykkelkryssing».

Fra Orkland kommune deltok:

 • John Anders Elvrum – prosjektleder for bygg

Fra Sola kommune deltok:

 • Ståle Undheim – leder for smartbykontoret
 • Elin Dalen-Rasmussen – tidligere planleggingsleder i Statens Vegvesen

Prosjektene er gode eksempler på hvordan man kan prioritere klima og miljø gjennom konkrete tiltak som bidrar til reduserte klimautslipp.

Samtale #4: Vektlegg inkludering og samskaping

Den fjerde samtalen handler om prinsipp #4: vektlegg inkludering og samskaping.

Vi har med oss Bergen kommune med prosjektet «Bopilot Bergen – Designsprint» og Stavanger kommune med «Lervig Park og Kvikktest».

Prosjektene er gode eksempler på hvordan man kan jobbe aktivt med medvirkning for å finne løsninger som møter brukernes behov.

Fra Bergen kommune presenterer:

 • Tina Larsen, seniorarkitekt, prosjektleder for Bopilot Bergen
 • Maria Molden, Etatsjef, Byarkitekten, Bergen

Fra Stavanger kommuner presenterer:

 • Hanne Polden Sæverud, landskapsarkitekt i Stavanger kommune, prosjektleder for Lervig Park
 • Inger Hanne Vikshåland, kommunikasjonsrådgiver, i Smartbyen Stavanger

Anja Standal og Maria Hatling fra Norconsult presenterer bakgrunnen for at disse prosjektene er valgt som eksempler for prinsipp #4.

Bakgrunnsinformasjon om Kvikktest kan leses her:

 • Kokeboken fra Finland: Lenke
 • Her er mer litteratur fra Finland: Lenke
 • Fra Stavanger kommune: Lenke

 

Planlagte samtaler

Foreløpig er disse datoene og temaene bekreftet:

 • Samtale #5 – Sats på neste generasjon næringsliv: 20. mai kl. 10-10.45 Program og påmelding
 • Samtale #6 – Del og ta i bruk åpne data: 17 juni kl 10:00-10:45 Program og påmelding
 • Samtale #7 – Sats på kompetanseutvikling, omstilling og innovasjon: 25 august kl 10:00-10:45 Program og påmelding
 • Samtale #8 – Begynn lokalt, men tenk globalt: dato, program og påmelding kommer

Mer informasjon om hver samtale og mulighet for påmelding publiseres fortløpende på vår nettside.


Om Samtaleserien:

Den digitale samtaleserien Smarte og bærekraftige lokalsamfunn består av åtte samtaler i perioden januar til september 2021.

I hver samtale dykker vi ned i to ulike prosjekter fra kommuner i forskjellige størrelser. I samtalene deltar representanter fra hvert prosjekt i tillegg til en representant fra DOGA, Nordic Edge og Norconsult. Om tiden strekker til vil vi åpne for spørsmål på slutten. Samtalene strømmes via Zoom, men kan også lyttes til uten videoavspilling.