Våre nye samtaleserie handler om hvordan norske kommuner jobber med prinsippene i det nasjonale veikartet for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn. Her kan du se opptak av samtalene:

Samtale #1: Sett innbyggerne i sentrum

I den første samtalen fokuserer vi på det første prinsippet i smartby-veikartet: Sett innbyggerne i sentrum.

Vi har med oss Bergen kommune med prosjektet «Building Dignity – Bergen inkluderingssenter» og Drammen kommune med «Drammensmodellen».

Fra Bergen kommune deltar:

 • Celine Blanc – Seniorarkitekt
 • Maria Molden – Etatssjef Byarkitekten, Bergen kommune

Fra Drammen kommune deltar:

 • Einar Jørstad – Direktør samfunn
 • Mads Hilden – Politiker, utvalgsleder kultur, idrett og frivillighet

Prosjektene er gode eksempler på hvordan man kan ta utgangspunkt i menneskers behov og adferd for å skape inkluderende, effektive og attraktive byer og lokalsamfunn.


Samtale #2: Tenk Helhetlig

I samtale nummer to er tema det andre prinsippet i det nasjonale veikartet for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn: tenk helhetlig.

Vi har med oss Trondheim kommune med prosjektet «Lærende samfunn og bærekraftig verdiskaping» og Midt-Telemark kommune med «Bygdepakke».
Prosjektene er gode eksempler på hvordan man kan tenke helhetlig i arbeidet med å integrere initiativ både administrativt og politisk.

Fra Trondheim kommuner deltar:

 • Kristian Mjøen – leder for bærekraftsenteret
 • Bert Ola Bergstrand – system entreprenør

Fra Midt-Telemark kommune deltar:

 • Hilde Kristine Pedersen – Kultursjef og prosjektleder for Bygdepakken
 • Sindre Flø – kultur og idrettskonsulent ansvarlig for sykkelprosjekter

Prosjektene som er valgt ut under prinsipp #2 er ulike i natur, men har fellestrekk gjennom langsiktig satsing på en smartby-strategi, samarbeid på tvers av sektor, innovasjon og bred politisk og administrativ forankring.

 

Planlagte samtaler

Foreløpig er disse datoene og temaene bekreftet:

 • Sett innbyggerne i sentrum: 20. januar kl. 10-10-45
 • Tenk helhetlig: 17. februar kl. 10-10-45
 • Prioriter klima og miljø: 24. mars kl. 10-10-45
 • Vektlegg inkludering og samskaping: 21. april kl. 10-10-45
 • Sats på neste generasjon næringsliv: 20. mai kl. 10-10.45

Mer informasjon om hver samtale og mulighet for påmelding publiseres fortløpende på vår nettside.


Om Samtaleserien:

Den digitale samtaleserien Smarte og bærekraftige lokalsamfunn består av åtte samtaler i perioden januar til september 2021.

I hver samtale dykker vi ned i to ulike prosjekter fra kommuner i forskjellige størrelser. I samtalene deltar representanter fra hvert prosjekt i tillegg til en representant fra DOGA, Nordic Edge og Norconsult. Om tiden strekker til vil vi åpne for spørsmål på slutten. Samtalene strømmes via Zoom, men kan også lyttes til uten videoavspilling.