Få muligheten til å teste løsningen din i en faktisk miljø - både teknisk og med brukere.

Implementering av ny teknologi i en bedrift kan være assosiert med betydelig risiko. Hvordan vil den passe inn i de øvrige prosessene i bedriften? Har du den nødvendige kompetansen til å håndtere teknologien internt? Vil denne teknologien faktisk løse de problemene kundene dine står overfor? Å ta feil valg kan få alvorlige konsekvenser, og derfor kan vi hjelpe deg ta ned risikoen ved å tilby egnede testmiljøer.

Ny teknologi kan gi en rekke fordeler når den brukes riktig. Vi ønsker å oppmuntre norske bedrifter til å teste denne teknologien og bli konkurransedyktige på et høyere nivå. Derfor har vi flere testområder tilgjengelig både gjennom oss i Nordic Edge, og også gjennom våre partnere i EDIH Oceanopolis og Manufacturing Technology Jæren. Dette tilbyr vi for å vise deg hvordan å test-before-invest kan fungere i praksis, og skape verdi – allerede i dag.

 

I Nordic Edge vil vi via prosjektet “Tested In” forsøke å ta i bruk etablert infrastruktur og kompetanse hos bedrifter og organisasjoner som har et klart beskrevet samfunnsansvar og tilgjengeliggjøre dette som testmuligheter i lett søkbar database.

Og for raskere, rimeligere og bedre å utvikle idéer fra konseptstadiet til markedsintroduksjon får bedrifter som kommer til Manufacturing Technology Jæren tilgang til utstyr, fasiliteter og kompetanse for å teste, simulere eller visualisere teknologi, komponenter, produkter, tjenester, prosesser eller løsninger. Manufacturing Technology Jæren har spisskompetanse på produksjonsteknologi og har samlet kompetansen i 7 minifabrikker.

 

«Manufacturing Technology Jæren skal, gjennom lokale industripartnere, synliggjøre og tilgjengeliggjøre jærsk spisskompetanse og testfasiliteter. Vi tilrettelegger for at bedrifter skal kunne utforske, teste og validere konsepter og forretningsmodeller – før produkter dras ut i markedet. Slik bidrar vi til å redusere markedsrisikoen og øker sannsynligheten for at gründere og etablerte bedrifter lykkes med sine konsepter.» – Eirik Storhaug Njærheim fra Manufacturing Technology Jæren

Hvorfor teste?

 • Akselerere når man skal gå ut i markedet
 • Validere teknologi i markedet
 • Store innsikter på kort tid
 • Demonstrere verdiforslaget til en løsning
 • Avdekke problemer før skalering
 • Kundeinteraksjon
 • Skape legitimitet og troverdighet
 • Redusere risikoen i innovasjonsprosessen

Manufacturing Technology Jæren

 • Del av den nasjonale katapult ordningen som gjør det enklere for innovative bedrifter å hjelp i et utviklingsløp, blant annet gjennom tilgang på testfasiltieter
 • Døråpner til testsentre, både i regionen og nasjonalt
 • Hjelp til å finne støtteordninger og finansiering av tester
 • Les mer på https://www.mtjaeren.no/

Nordic Edge

 • Kobling til et bredere spektrum av testfasiliteter uavhengig av teknisk og digitale løsninger eller andre typer produkter/tjenester
 • Innoasis er kjernen i vårt testløp, les mer om Innoasis: https://www.innoasis.io/
 • Living lab:
  • Tilgang til et fleksibelt bygg (Innoasis) med moderne teknologi
  • Et økosystem av brukere, kunder og eksperter som er ivrige etter å bidra
  • Hjelp med koordinering og gjennomføring fra oss i Nordic Edge

EDIH Oceanopolis

 • Bredere norsk og internasjonalt nettverk, inkludert forskermiljø og universiteter.
 • Mechatronics Innovation Lab som tilbyr både teknolog, kompetanse og nettverk

Interessert i å teste din løsning? Kontakt oss:

Trygve A. Meyer

Head of Smart City Cluster

+47 959 37 837

Anette Engh Bakke

Business Developer

+47 416 17 190