Nordic Edge inviterer fire norske kommuner til å bli med oss på det polsk-norske prosjektet kalt Hack the Climate, som har som mål å finne nye løsninger på ulike klimarelaterte utfordringer.

Hvordan bruker vi internasjonalt samarbeid og teknologi for å implementere mer bærekraftige løsninger?

“Smartby-initiativer har en høyere suksessrate når byer og kommuner samarbeider. Derfor er det vår glede å kunne invitere fire norske kommuner til å bli med oss i dette polsk-norske prosjektet kalt Hack the Climate, som har som mål å finne nye løsninger på ulike klimarelaterte utfordringer.” – Bjarne Uldal, Nordic Edge

 

Klimaendringer skaper blant annet nye utfordringer for lokale myndigheter når det gjelder energiforbruk, luftkvalitet, ressursforvaltning og mobilitet. Som en del av prosjektet Hack the Climate vil vi sammen organisere et hackathon, som starter med at vi tar med de fire utvalgte kommunene til Warszawa den 17-18. oktober Her vil kommunene få muligheten til å utvikle konsepter for applikasjoner som letter kampen mot klimaendringer ved hjelp av Service Design-metodikk, samt lære om mulighetene for bruk av dataanalyse i kommuneforvaltning. Det er kun fire plasser ledig, så tiden for å søke er nå!

Prosjektet Hack the Climate handler ikke bare om teknologiske aspekter ved å bekjempe klimaendringer, men gir også en mulighet for internasjonal dialog og kunnskapsutveksling. Gjennom initiativet vil kommunene som deltar få muligheten til å lære om avanserte løsninger innenfor miljø og bærekraftig utvikling, og bli inspirert av innovasjoner og beste praksiser på dette området.

Hack the Climate representerer derfor et betydningsfullt skritt mot felles innsats for å beskytte miljøet og bekjempe klimaendringer. Ved å kombinere krefter, utveksle kunnskap og utnytte moderne teknologier, har kommunene muligheten til å effektivt motvirke de negative virkningene av klimaendringer, og skape en mer bærekraftig og miljøvennlig fremtid for kommende generasjoner.

Hack the Climate er delt inn i 3 deler:


Del 1: Læringsverksted i Warszawa
Første del av prosjektet er to-dagers verksteder som har som formål å utveksle beste praksis mellom polske og norske kommuner, samt utvikle nye verktøy for kommuners grønne transformasjon. Verkstedene vil finne sted i sentrum av Warszawa den 17-18. oktober.

Del 2: Virtuelt tematisk hackathon.
Deretter i perioden 24.-26. november vil det avholdes et virtuelt hackathon der programmeringsteam vil løse utfordringer fra utvalgte kommuner som deltar i programmet (3 polske og 1 norsk kommune). De beste løsningene vil bli premiert og deretter implementert for å støtte grønn transformasjon og bidra til kampen mot klimaendringer. Totalt vil det være en premiepott på 40 000 euro.

Del 3: Studietur i Norge
Prosjektet vil så bli avsluttet med en studietur til Stavanger, der deltakerne vil få muligheten til å bli kjent med innovative løsninger innenfor økologi og bærekraftig utvikling. Studieturen vil finne sted i mai 2024 og vil være knyttet til deltakelse på Nordic Edge EXPO. Alle representanter fra de 4 kommunene som kvalifiserte seg til hackathonen vil delta på turen. Deltakere vil bli tilbudt transport, overnatting og mat.

Gjennom dette hackathonet vil vi vise hvordan teknologi er en måte å takle klimaendringsproblemer på. Sammen vil vi legge grunnlaget for fremtidig samarbeid og bruke viktige arrangementer for smartby i 2024 til å vise frem resultatene og dele nye og effektive måter å bygge grønn teknologi på.

Hvilke utfordringer kan Hack the Climate bidra å løse for din kommune?

Reduksjon av forurensning
Kommuner står overfor mange utfordringer knyttet til miljøvern. Selv om forskrifter og initiativer synes å føre til reduksjon i forurensning, forblir kampen en ambisiøs målsetning. Forurensning tar mange former – i luft, vann, jord – og har varierte kilder. Det vil være avgjørende å finne løsninger som bidrar til betydelig reduksjon av disse skadelige stoffene.

Optimalisering av naturressursbruk
Optimalisering av bruk av naturressurser er en av de viktigste utfordringene for fremtidens kommuner. I lys av rask urbanisering og økende befolkning, trenger kommunene våre løsninger som gjør det mulig med effektiv forvaltning av naturressurser. Til dette formålet er tilnærminger som bruker teknologi og data nødvendig for å optimalisere bruken av vann-, energi- og andre naturlige ressurser. Dette kan innebære overvåkingssystemer og analyse av vann- og energiforbruk, intelligent håndtering av avfall eller plattformer som støtter opplæring av innbyggere om bærekraftig bruk av ressurser.

Bærekraftig mobilitet
Veitransport er en av hovedårsakene til dårlig luftkvalitet. Å finne måter å optimalisere kollektivtransporten og redusere CO2-utslipp fra biler er et viktig mål for mange kommuner Bærekraftig planlegging og styring av mobilitet ved hjelp av moderne teknologi kan være til hjelp. Sammen skal vi se på bruken av IT-verktøy i dette området.

Arealforvaltning
Rasjonell og bærekraftig arealforvaltning i kommunene blir stadig større utfordringer på grunn av urbaniseringspress. Våre kommuner utvikler seg raskt, og dette bringer med seg utfordringer knyttet til effektiv bruk av tilgjengelig plass. Det er her nøkkelen ligger for å skape en fremtid der urbanisering går hånd i hånd med grønn infrastruktur, et bærekraftig miljø og høy livskvalitet for innbyggerne. Dette kan inkludere bruk av IoT-teknologi og digital tvilling for å overvåke og optimalisere bruken av områder, samt utformingen av løsninger for bærekraftig utvikling som støtter forskjellige samfunnsbehov.

Vil du melde på din kommune? Kontakt Bjarne

Bjarne Uldal

Chief Innovation Officer

+47 915 47 653