Arendalsuka er en betydningsfull uke i nasjonen vår. Vi er en innovasjonklynge for smarte og bærekraftige byer, og vi var tilstede i Arendal for å lage lyd rundt våre medlemmers hjertesaker, og for å heve vår viktige stemme i samfunnet.

En viktig del av vår strategi er at vi skal opp med samfunns stemmen på vegne av våre medlemmer og vårt oppdrag. For oss var Arendalsuka en god prøve på nettopp dette. Med hele 9 egne arrangementer, deltakelse og nye kontakter fra en rekke andre events leverte vi et solid avtrykk. Vi har sammen med klyngemedlemmer utfordret, delt kunnskap og knyttet nye kontakter“. – Terje Eide, CEO Nordic Edge

Collage 2 annual report

Dag 1:
Terje fikk æren av å innlede Stavanger-teltets aller første arrangement “Ung i landbruket” som en del av vår store satsning innen Agritech, en helt ny klynge vi i Nordic Edge er i ferd med å etablere. Han gav ordet videre til redaktør i Bondevennen, Bothild Åslaugdotter Nordsletten. Hun ledet an debatten, der hun blant annet stilte spørsmål til et panel av yngre bønder om det virkelig går an å leve av å være en matprodusent i 2023?

Videre gikk turen til båten Rygerelektra, hvor vi la opp til både dialog og debatt rundt bærekraftig mobilitet. Eventet ble ledet av Steinar, som stilte spørsmål rundt hvordan vi kan få til gode mobilitetsløsninger samtidig som vi bygger norsk eksportvare.

Dagen ble avrundet med tur til den helt nye selvgående helelektriske Hyke, hvor vi sammen med Zawas utfordret til å skape de beste mobilitets løsningene, lede den internasjonale konkurransen og bidra til grønn mobilitet i stor skala.


“På Arendalsuka får man en mulighet til å sette viktig tema på agendaen. Nordic Edge har medlemmer og samarbeidspartnere som kan bidra til at fremtidens bysamfunn blir mer bærekraftige. Vi er veldig tilfreds med at mange av våre prosjekter og saker blir presentert og debattert av sentrale mennesker innenfor politikk, forvaltning, akademia og næringsliv.

– Steinar Meling, Prosjektleder Nordic Edge

 

Dag 2:
Startet med at vi gjennom vårt EU-prosjekt EDIH Oceanopolis inviterte til samtale rundt “Et todigitalt Norge – når næringslivet henger etter”. Selv om det offentlige Norge har tatt steg for å digitalisere produkter og tjenester har norske små og mellomstore bedrifter ikke vært med på reisen i like stor grad.

Her stilte blant annet Liv Dingsør som er administrerende direktør i Digital Norway spørsmålet om vi utnytter kraften fra et fremoverlent digitalt Europa?

I panelet delte hun scenen med Statssekretær Gunn Karin Gjul, Konstituert konsernsjef i NORCE Thor Arne Håverstad, Leder for teknologipolitikk i Abelia Jo Eikeland Roald, og Trym Skeie fra Skagerak Capital. Det hele ble moderert av Anne-Grete Ellingsen som er med som prosjektleder i EDIH Oceanopolis.

Videre var Trygve selv med i Amazon Web Services sitt arrangement kalt «Digital transformasjon: skyen som et verktøy for vekst og sikkerhet». Her ble det diskutert hvilken påvirkning digitale løsninger som skytjenester har på økonomien, digital sikkerhet og bærekraft.

For er nytt og viktig nasjonalt prosjekt som EDIH Oceanopolis er Arendalsuka en viktig arena for nettverket og interessentene rundt en nasjonal digitaliseringshub. Det var derfor veldig gledelig å se at prosjektet traff godt med temaene som var valgt ut, noe som resulterte i at mange møtte opp til de to arrangementene som prosjektet gjennomførte i løpet av uka. Det var gode debattanter som diskuterte viktige tema slik som at Norge digitaliseres i ulikt tempo – store selskaper og kommuner versus de små og mellomstore, samt fokus på hvilken pris vi betaler for den raske digitaliseringen som deler av samfunnet gjennomgår– Trygve Meyer, Klyngeleder Nordic Edge

Dag 3:
Dagen startet med at Steinar ble intervjuet av NORIN, en forskningsallianse mellom IFE – Institutt for energiteknikk, NIVA – Norsk institutt for vannforskning, og klima- og miljøinstituttet NILU. Her snakket Steinar om hvorfor forsking og innovasjon er så viktig for å nå våre klima- og miljømål.

Videre var det tid for å lage litt liv og røre i Stavangerteltet når vi gjennom NEB-STAR kjørte kunst-stunt for å vise at vi kan ta i bruk kunstform for å gjøre et grønt skifte sosialt og kulturelt. Deretter var det tid for debatt rundt digitale liv gjennom vårt EDIH-prosjekt i DIH Oceanopolis. Her ble det tatt opp viktige diskusjoner om hvordan teknologier kan være nyttige hjelpemiddel og verktøy, samtidig som de også kan forsterke ulikhet, sårbarhet og fremmedgjøring.

Og så (trommevirvel) – bygget vårt Innoasis ble vinnere av Storebrand Eiendoms Bærekraftspris 2023. Hurra! Her har Smedvig klart å skape gull av gråstein, uttalte juryleder og bærekraftsansvarlig i Storebrand Eiendom, Unn Hofstad. Og vi kunne ikke vært mer enig. Gratulerer til Smedvig for fortjent anerkjennelse! Og gratulere også til Veni og Helen og Hard. Vi er stolte av å skape en oase for innovasjon, inspirasjon og interaksjon i slike omgivelser som bidrar det grønne skiftet.

Det har vært inspirerende å se startup-scenen ta større rolle under Arendalsuka. Ny teknologi er helt avgjørende for den grønne omstillingen, og det er viktig at politikerne kobler seg på og legger til rette for vekst av selskaper og innovasjonsmiljøer som gjør denne jobben. Det at Innoasis vant Storebrand Eiendoms Bærekraftpris viser klart og tydelig at denne type innovasjonsmiljø blir anerkjent, og vil være en betydningsfull del av denne omstillingen“.  – Emilie Martinsen Christensen, Investerings- og internasjonaliserings manager Nordic Edge

Dag 4:
Vi startet med å delta i NEB-STAR sitt arrangement der fokuset var hva NEB-STAR egentlig er,  hvordan lykkes med grønn og inkluderende omstilling i praksis. Nordic Edge ble invitert av Stavanger kommune til å moderere panelet. Dette tok Trygve og Andreas på strak arm, og stilte hardfacts-spørsmål på vegne av befolkningen i Stavanger.

Blant dem var spørsmålene: Hvordan man i NEB skal klare å inkludere sosiale og innovative miljøer i tillegg til innbyggere? Hvordan går samarbeidet mellom privat og offentlig sektor? Og hva blir langtidseffekten av et slikt type EU-prosjekt? I panelet satt Norge Unlimited, DOGA, Veni & Stavanger kommune.

En viktig verdi i NEB-STAR er inkludering. Derfor fikk også salen delta i å svare på spørsmål med å vise frem bærekraftige brikker med enig/uenig side, til stor glede for de som hadde tatt turen til Stavangerteltet denne torsdags ettermiddagen.

NEB-STAR er et spennende prosjekt for oss i Nordic Edge å være en del av, og går rett inn i kjernen vår om å være Smart with a heart. Dette europeiske prosjektet er en ny måte å tenke bærekraftige løsninger på og handler i stor grad om transformasjon av bydeler som man kan speile andre steder på en bærekraftig, inkluderende og estetisk måte. Stavanger, sammen med Utrecht og Praha, er et av seks fyrtårn i hele Europa som er valgt ut til å jobbe gjennom dette prosjektet, så det å få lov til å presentere NEB-STAR i Arendal var utrolig givende. Det var og er viktig for oss å skape større kjennskap til NEB-STAR, få i gang viktige debatter og diskusjoner på hvordan vi skal få til dette tre år lange prosjektet på best mulig måte. Dette følte jeg vi fikk bra til i Arendal, og det var kjekt å se entusiasmen rundt NEB-STAR” – Andreas Amdal Østrem, Kommunikasjonsrådgiver Nordic Edge

 

Med det var Arendalsuka over for i år!

Vi sitter igjen med masse nye kontakter, nye prosjekter som skal igangsettes og gode nye samarbeid. Tusen takk for alle partnere som har vært med på våre arrangementer, til alle de gode samtalene vi har hatt ila uken og til alle medlemmene vi fikk representere. Nå ser vi fremover på alt det vi skal i gang med utover høsten, det er bare å henge seg på reisen. Takk for nå Arendal, vi ses igjen!