Nordic Edge Language Norwegian

Smarte og bærekraftige lokalsamfunn: samtale #1

Hvordan kan kommuner bruke ny teknologi og innovative metoder for å skape mer bærekraftige, produktive og tilpasningsdyktige byer og lokalsamfunn? Dette ser vi nærmere på i en samtaleserie basert på Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn. Tema for den første samtalen er å sette innbyggerne i sentrum.

Om Webinaret:

Det nasjonale smartby-veikartet definerer åtte prinsipper som fremmer smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn – men hvordan får kommunene det til i praksis?

Nordic Edge, Norconsult og DOGA lanserer en ny digital samtaleserie i åtte deler. Vi vil dykke ned i 16 prosjekter fra hele landet som illustrerer smart og bærekraftig by- og stedsutvikling på ulike måter.

Hensikten med samtaleserien er å belyse prosessen fremfor målet, for å forstå mer av hvordan kommunene arbeider med dette i praksis:

  • Hvordan har samarbeidet sett ut?
  • Hvilke utfordringer har de møtt på underveis?
  • Hva ville de ha gjort annerledes hvis de ser tilbake på prosessen?

Samtale #1: Sett innbyggerne i sentrum

I den første samtalen fokuserer vi på det første prinsippet i smartby-veikartet: Sett innbyggerne i sentrum.

Vi har med oss Bergen kommune med prosjektet «Building Dignity – Bergen inkluderingssenter» og Drammen kommune med «Drammensmodellen».

Prosjektene er gode eksempler på hvordan man kan ta utgangspunkt i menneskers behov og adferd for å skape inkluderende, effektive og attraktive byer og lokalsamfunn.

(Påmelding skjer via Doga.no. – Lenke til påmelding)

Om samtaleserien:

Den digitale samtaleserien Smarte og bærekraftige lokalsamfunn består av åtte samtaler i perioden januar til september 2021. I hver samtale dykker vi ned i to ulike prosjekter fra kommuner i forskjellige størrelser. I samtalene deltar representanter fra hvert prosjekt i tillegg til en representant fra DOGA, Nordic Edge og Norconsult. Om tiden strekker til vil vi åpne for spørsmål på slutten. Samtalene strømmes via Zoom, men kan også lyttes til uten videoavspilling

Planlagte samtaler

Foreløpig er disse datoene og temaene bekreftet:

  • Sett innbyggerne i sentrum med Bergen og Drammen kommune: 20. januar kl.10:00-10:45. Påmelding
  • Tenk helhetlig: 17. februar kl.10:00-10:45
  • Prioriter klima og miljø: 17. mars kl.10:00-10:45
  • Vektlegg inkludering og samskaping: 21. april kl.10:00-10:45
  • Sats på neste generasjon næringsliv: 20. mai kl.10:00-10:45

Mer informasjon og mulighet for påmelding publiseres fortløpende på vår nettside.

In co-operation with:

Previous event
Back to events overview
Next event