DOGA, Smartbyene, Norconsult og Nordic Edge lanserer en ny digital samtaleserie om hvordan kommuner kan bruke ny teknologi og innovative metoder for å skape mer bærekraftige, produktive og tilpasningsdyktige byer og lokalsamfunn i praksis. I første samtale vil vi blant annet få innsikt i Drammensmodellen.

Drammen kommune har fokus på et sterkt demokrati, tjenester nær innbyggerne, og stedsutvikling med utgangspunkt i hvert områdets unike kvaliteter. Dette danner grunnlaget for en helhetlig tilnærming kalt Drammensmodellen.

Drammensmodellen setter innbyggere i sentrum ved å samordne og skape sammenheng mellom stedsutvikling og lokale tjenester.

Prosjektet er i oppstartsfase/under gjennomføring og er politisk forankret i økonomiplan.

Bli med i vår nye digital samtaleserie for å høre mer om hvordan Drammen kommune jobber.

8 gode samtaler:

Vår nye samtaleserie vil dykke ned i 16 prosjekter fra hele landet som illustrerer smart og bærekraftig by- og stedsutvikling på ulike måter. Over en serie på åtte samtaler vil norske kommuner presenterer hvordan de bruker de åtte prinsippene i det nasjonale veikartet for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn, i praksis.