Mellom 17. og 19. oktober ble det holdt en workshop i Warszawa, der representanter fra lokale myndigheter i Polen og Norge samlet seg for å finne innovative løsninger for å håndtere klimautfordringene som byer står overfor.

Disse workshopene markerte det første skrittet i gjennomføringen av Hack the Climate-prosjektet som er et resultat av et internasjonalt samarbeid mellom Polish Development Fund, Norway Grants og Nordic Edge.

Målet med workshopen var å omdanne klimautfordringene som ble levert inn av 12 polske og 4 norske byer til mer innovasjonsvennlige utfordringer og gjøre dem attraktive og engasjerende for den andre fasen av prosjektet – et virtuelt Hack the Climate-hackathon som er planlagt å finne sted fra 24. til 26. november 2023

 

I rekrutteringsfasen av prosjektet hadde byene muligheten til å levere inn problemstillinger knyttet til reduksjon av forurensning, optimalisering av naturressurser, bærekraftig mobilitet og smart byplanlegging. Dette er avgjørende områder for byer som ønsker å forbedre livskvaliteten for sine innbyggere og samtidig beskytte det naturlige miljøet.

Workshop-metodikken var basert på tilnærmingen kalt Design Thinking, som fokuserer på å utforme offentlige tjenester med brukeren i sentrum. Representanter fra lokale myndigheter fikk oppgaver som skulle hjelpe dem med å forstå utfordringenes essens grundig og derfra formulere de mest interessante problemstillingene som skal presenteres for programmererne i neste fase av prosjektet.

“Det var veldig interessant å se hvordan denne arbeidsmetoden fungerte, og hvordan vi endte opp med noe helt annet enn hva vi så for oss i utgangspunktet. Innspillene og diskusjonene med de andre deltakerene var både inspirerende og viktige for det endelige resultatet vårt.” –  Siv Therese Kile Lie, Plan- og miljøleder i Evje og Hornnes Kommune

Dag 1

Den første dagen av workshopen startet med en presentasjon om hvordan bruken av Design Thinking kan spille inn i utviklingen av det urbane tjenesteøkosystemet. Samtidig, for at denne tilnærmingen skal være effektiv, kreves det åpenhet for eksperimentering og vilje til å formulere potensielle løsninger, lære av feil, samt invitere til samarbeid for å inkludere ulike perspektiver og erfaringer i designprosessen. Denne første dagen fikk kommunene oppgaven med å formulere problemet på en måte som gjør at de forstår hovedessensen og de potensielle positive og negative konsekvensene av løsningene sine. I tillegg laget by-representantene et Stakeholderkart, der de identifiserte nøkkelpersoner som vil spille en avgjørende rolle i gjennomføringen av selve løsningen.

Dag 2

Den andre dagen av workshopen startet med forberedelsen av såkalte “Personas,” som er profilen til en potensiell bruker av løsningen – det kan være en innbygger, myndighetsrepresentant, student eller lokale entreprenører. De opprettede profilene hjalp workshop-deltakerne med å utvikle bruksområder for løsningen og identifisere områder som krever ytterligere bearbeiding, som forståelse av funksjonalitetene som bør tas i betraktning av programmererne under hackathonet.

Deretter fikk byene i oppgave å fullføre en pitch som skulle oppsummere utviklingen av deres utfordring, de fem viktigste positive virkningene av å løse denne utfordringen, og fem “hva hvis …?” spørsmål som utdyper effekten av hva resultatet blir om man sammen klare løse byenes utfordringer. Hver by hadde 3 minutter til å presentere sin utfordring for en jury bestående av representanter fra PFR, Nordic Edge og National Energy Conservation Agency i Polen (KAPE).

Tilbakemeldingene som ble mottatt vil brukes videre som inspirasjon for byene når de nå videreutvikler sine utfordringer. Programmererne vil bli kjent med disse utfordringene når rekrutteringen til hackathonet starter 30. oktober 2023. Da er vi inne i fase 2 av prosjektet som er et virtuelt tematisk hackathon som foregår 24.-26. november. Her vil et utvalgt programmeringsteam løse utfordringene fra de kommunene som blir valgt ut (3 polske og 1 norsk kommune). De beste løsningene vil bli premiert og deretter implementert for å støtte grønn transformasjon og bidra til kampen mot klimaendringer. Totalt vil det være en premiepott på 40 000 euro.

Er du utvikler, og interessert i å være med på dette hackathonet? Ta kontakt med Bjarne

Bjarne Uldal

Chief Innovation Officer

+47 915 47 653