Hva har Andøy, Averøy, Grue, Kragerø og Sarpsborg til felles? Jo, de er valgt ut til å være med i innovasjonsprogrammet Gnist som Nordic Edge og DOGA står bak. Nå søker de hjelp fra designere, arkitekter og andre innovasjonsmiljøer til å løse sine samfunnsutfordringer.

«Dette er en spennende mulighet for private selskaper til å gjennomføre innovasjonsprosesser i disse kommunene sammen med innbyggere, lokalt næringsliv og andre relevante aktører», sier Bjarne Uldal, i Nordic Edge.

De fem Gnist-kommunene inviterer til hver sin åpne konkurranse i samarbeid med DOGA og Nordic Edge. Formålet er å koble på relevant kompetanse til å gjennomføre innovasjonsprosesser i hver kommune sammen med innbyggere, lokalt næringsliv og andre relevante aktører.

 

Viktig info for deg som vurderer å sende inn tilbud:

Når er fristen? 
Fristen for å sende inn tilbud er 1. september kl. 12.00. Det er mulig å sende inn tilbud til flere kommuner, men merk at det er kommunene som er oppdragsgivere og at de har lagt opp til litt ulike søknadsprosesser. Vær derfor nøye med å lese om innsendelsesform og krav i hvert av konkurransegrunnlagene. Kommunene vil vurdere tilbudene i samarbeid med DOGA, Nordic Edge og Distriktssenteret og velge leverandør innen 1. oktober.

Hvem kan sende inn tilbud?
Både små og store arkitektkontorer, designbyråer og innovasjonsmiljøer kan sende inn tilbud. Det skal være én hovedtilbyder, men vi oppfordrer til å danne tverrfaglige team.

Hva er de øknomiske rammene?
Det vil bli valgt ett team pr. kommune. Det valgte teamet får 400 000 kr inkl. mva for å gjennomføre en designdrevet innovasjonsprosess som inkluderer både innsiktsarbeid, idé- og konseptutvikling og testing. tillegg vil det være mulig å søke om reisestøtte fra DOGA i forbindelse med gjennomføring av lokale aktiviteter som en del av innovasjonsprosessen.

Når skal innovasjonsprosessen gjennomføres?
Selve innovasjonsprosessen finner sted i perioden oktober 2023 til mai 2024. I etterkant kan valgte leverandører bli involvert i en mulig videreutvikling av konseptene i samarbeid med kommunen.

Høres dette ut som noe for dere?
Les mer og gå til:

Vil du vite mer? Kontakt gjerne Bjarne

Bjarne Uldal

Chief Innovation Officer

+47 915 47 653