Bygdepakke Midt-Telemark viser at samarbeid om helhetlig areal og transportplanlegging også kan gi resultater på mindre steder. Bli med på Samtale #2, 17. februar.

Hva må til for å endre reisevaner når det ikke er problemer med kø, svevestøv eller mangel på areal? Hvordan kan ulike aktører samarbeide for å nå målene?

Arbeidet med Bygdepakke Midt-Telemark viser en helhetlig tilnærming til areal og transportplanlegging på mindre steder. Prosjektet er forankret administrativt og politisk, og har en tverrfaglig sammensatt prosjektorganisasjon. Alle veg-/ baneeierne, fylkeskommunen som ansvarlig for kollektivtrafikk og kommunen som planmyndighet samarbeider.

Hør mer om prosjektet i Samtale #2 av den digitale samtaleserien med gode eksempler på praktisk bruk av det nasjonale veikartet for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn.

Når: 17. februar, kl 10:00 på Zoom.

8 gode samtaler:

Vår nye samtaleserie vil dykke ned i 16 prosjekter fra hele landet som illustrerer smart og bærekraftig by- og stedsutvikling på ulike måter. Over en serie på åtte samtaler vil norske kommuner presenterer hvordan de bruker de åtte prinsippene i det nasjonale veikartet for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn, i praksis.