Trondheim kommune utvikler en metode for samarbeid på tvers av kommuner og sektorer for å koble lokale og globale ressurser på arbeidet med bærekraftig utvikling og verdiskaping. Arbeidet skjer i samarbeid med FN.

Tema for Samtale #2

Prosjektet vil belyses på Samtale #2 av den digitale samtaleserien om smarte og bærekraftige byer og lokal samfunn som Nordic Edge arrangerer i samarbeid med DOGA, Norconsult og Smartbyene.

Prosjektet i Trondheim bidrar til å gjøre lokale initiativ mer treffsikre ved å koble dem tettere til politiske beslutninger, finansiering og tilgjengelig kunnskap. I tillegg bidrar arbeidsformen til noe av begrensningen som ligger i å jobbe lokalt ved å koble lokale aktører til aktører utenfor egen kommune, både nasjonalt og internasjonalt.

Bli med på Samtale #2 17. februar kl. 10:00 for å høre mer om prosjektet.

8 gode samtaler:

Vår nye samtaleserie vil dykke ned i 16 prosjekter fra hele landet som illustrerer smart og bærekraftig by- og stedsutvikling på ulike måter. Over en serie på åtte samtaler vil norske kommuner presenterer hvordan de bruker de åtte prinsippene i det nasjonale veikartet for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn, i praksis.