Over the past few months we have hosted a series of webinars about business development. The webinars were recorded and can we watched here. Please note that the webinars are in Norwegian, hence so are the project descriptions.

Ein kan ikkje ete penger – eit webinar om bærekraft

Sendt: 3. juni

Hva: Dette er et opptak av webinaret der vi blant annet diskuterer om: bærekraft og verdiskapning kan være ett og det samme?

Webinaret dykker dypere inn i dialogen om «Hva betyr bærekraft?»‍
Hva må til for å bygge en god kultur for et bærekraftig og robust samfunn? Vil et økosystem i ubalanse være bærekraftig? Dette er bare noen eksempler på at det finnes mange ulike tilnærminger til arbeidet rundt bærekraft.

Vi har med oss fire bidragsytere som på hvert sitt vis jobber for bærekraft og sirkulærøkonomi.

 • Christine Lundberg Larsen, direktør i Regnskap Norge kommer til å snakke om et høyaktuelt rapporteringssystem for Norden. Hun vil også fortelle om muligheten for skatter og avgifter som virkemiddel i arbeidet mot sirkulærøkonomi.
 • Lars Urheim – Gründer av Ope praktiserer sirklærøkonomi når han nå skal selge plast som tjeneste.
 • Therese D’Este Thomassen – Daglig leder i Fra Hage til Mage – et selskap som vil gi barn og unge et innblikk og opplæring i hvor maten kommer fra, gjennom å erfare via sansene og lage mat selv. Bærekraft og tett samarbeid med leverandørleddet er alfa omega for Fra Hage til Mage.
 • Tonje Broch Moe – arkitekt, KAP Kontor for Arkitektur og Plan vil fortelle om sosial bærekraft.  Prosjektleder for miljø og bærekraft i Nordic Edge vil innlede webinaret med noen betraktninger fra et økologisk økonomisk perspektiv.

Se webinaret her:

https://vimeo.com/425771427


VRI Rogaland – starten på noe stort

Sendt: 20. mai

Hva: VRI Rogaland er Forskningsrådet og Rogaland fylkeskommune sitt felles virkemiddel for å få ideer ut til markedet. Gratis bistand og/eller økonomisk støtte fra VRI har for mange vært startblokken for større nasjonale og internasjonale prosjekter.

I dette webinaret presenterer Hilde Uppstad, prosjektleder for VRI Rogaland hva de kan tilby av rådgiving og finansiering. Hun gir også en oppdatering på hvordan tilbudet nå er forbedret i lys av koronasituasjonen. Presentasjonen til Hilde Uppstad kan du laste ned her.

‍Deretter får vi høre fra Helleik Syse fra Future Energy Hub som har flere VRI-prosjekter på gang i samarbeid med aktører her i regionen. Han vil gi praktiske råd til søknadsprosessen og fortelle om noen prosjekter de har fått midler til og er på jakt etter selskaper kan levere løsninger. Presentasjonen til Helleik Syse kan du laste ned her.

 


Nordic Edge, en motor for omstilling

Sendt: 13. mai

Hva: Siden Norge stengte ned pga COVID-19 har Nordic Edge arrangert webinar. Som ledd i dette arbeidet har vi spurt klyngemedlemmer om hva de vil høre mer om i disse webinarene. Her fikk vi innspill om å gi en statusoppdatering på Nordic Edge og prioriteringene fremover. Vi har derfor hørt på publikum.

I dette webinaret gir klyngeleder Trygve Meyer en status på klyngen slik som den ser ut i dag – hvilke prosjekter vi jobber med, hvem som er medlemmer, hvilke medlemmer som samarbeider i dag, og ikke minst hvilke muligheter som ligger i dette samarbeidet.

Videre får vi høre fra tre av klyngens nyeste medlemmer: Blueday Technology, K30 og Magu Design. Disse selskapene presenterer hva de holder på med og hvorfor de har blitt med i klyngen.

Her kan du laste ned presentasjonen fra Blueday Technology


Innovasjonsprosjekter – Hvordan finansierer jeg utviklingen?

Sendt: 29. april 2020

Hva: Har din bedrift et innovasjonsprosjekt på gang, og bygger dette prosjektet på forskning og utviklingsarbeid? Hvilke ordninger passer da for deg?

Dette webinaret tar utgangspunkt i to ulike finansieringsordninger som bygger på forskning og utvikling. Den første er Forskningsrådets finansiering av Innovasjonsprosjekter i næringslivet. Disse bygger på prosjekter med omfattende innhold av forskning- og utvikling (FoU). Den andre er Pilot-T, som er et samarbeid mellom Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Denne ordningen er fokusert på å fremskaffe ny kunnskap eller benytte eksisterende kunnskap på nye måter eller områder innen mobilitet.

Hør de følgende personene snakke om de ulike ordningene:

Trygve A. Meyer fra Nordic Edge er ordstyrer.


APP, sporing, smitte! Hvor går grensen i kampen mot korona?

Sendt: 22. april 2020

Hva: Må alle kluter til i kampen mot koronaviruset eller krysser vi en ureversible grenser med den nye smittesporingsappen?

Erik F. Øverland, fremtidsforsker og president i World Futures Studies og Shahzad Rana, CTO/NTO i Microsoft innleder med hvilke effekter koranakrisen gir på lang sikt, både samfunnsmessig og teknologisk. Hvordan påvirker krisen digitalisering, urbanisering og privatliv vs fellesskap(ansvar), samt lagring av privatdata.

Deretter debatteres Smittestopp, Folkehelseinstituttets smittesporingsapp. Øverland og Rana får selskap av Bjørn Villa, IT-sjef i Trondheim kommune og Jon Wessel-Aas, partner i Advokatfirmaet Lund & Co DA og disktuerer om appen er et resultat av en hasteprosess eller en prosess som haster. Appens misjon, funksjon, styrker og svakheter kommer under lupen.


Utnytt hjemmekontoret, omfavn omveltningene og innhent kapital

Sendt: 15. april 2020

Hva: Restriksjonene vi har levd under siden 12. mars er i ferd med å mykne opp, men det er fortsatt et stykke igjen til arbeidshverdagen, samfunnet og verdensøkonomien er tilbake til normalen. Dette webinaret er en vitamininnsprøytning av gode råd. Du hører fra:

 • Smedvig som gang på gang har vist at de er gode på å gripe muligheter og se framover i utfordrende tider. Selskapet har lang erfaring med å tilpasse forretningsmodellen til nåtiden. Fra tradisjonell shipping, til hermetikk, oljå og videre inn i nye markeder i stadig endring er det mye inspirasjon å hente fra Smedvigs over hundre år lange ferd.
 • Såkornfondet Proventure og crowdfunging selskapet for bedrifter, Monner presenterer forskjellige muligheter for å hente inn sårt trengt kapital, både under og etter koronakrisen.
 • I en tid da hjemmekontor begynner å tære på serverer Irene Grastveit gode råd for å takle den nye hverdagen. Grastveit kjenner arbeidslivets utfordringer inngående etter 20 år som foreleser, gründer og konsulent innen ledelse og organisasjonsutvikling.

Hack the crisis – hvordan raskt snu seg, se nye muligheter og gripe de?

Sendt: 1. april 2020

Hva: Innovasjon Norge Rogaland guider oss gjennom statlige tiltakspakker. Oslo Business Region, InfoTiles og Boost.ai forteller om hvordan de har kastet seg rundt og fått det travelt i disse tider.

Innovasjon Norge sin jobb nå og etter krisen er omstilling i næringslivet. I dette webinaret forteller nestleder for Innovasjon Norge i Rogaland, Ragnhild Kristin Espeland om hvilke tiltak organisasjonen har iverksatt for å hindre permittering og sikre at innovasjonen blomstrer i Norge også etter covid-19.

InfoTiles har blant annet tilpasset sin ‘Netflix for data’ plattform til å spore corona-smitte og visualiserer hvilke følger situasjonen får for biltrafikk i Rogaland.

Boost ai avlaster telefonlinjene med sin virtuelle assisten. I webinaret får du blant annet høre hvordan de har har hjulpet NAV og norsk helsevesen.

I løpet av rekordtid stablet en gjeng med entusiaster Hack the Crisis Norway, på beina. Over 700 personer deltok. På 48 timer kom deltakerne opp med smarte løsninger for hvordan teknologi kan redde liv, samfunn og næringsliv. Oslo Business Region forteller at en høy grad av tillit gjorde det hele mulig.


Topp 5 tips for å navigere i koronaens tid

Sendt: 25. mars

Hva: Verden og hverdagene vår har endret seg på rekord tid. Overskriftene er mange, rådene hagler. Hvordan skal små og mellomstore bedrifter forholde seg til den pågående økonomiske krisen som følge av korona.

I dette webinaret forteller sjeføkonom i Sparebank 1 SR-Bank, Kyrre Knudsen om hvordan koronaviruset har påvirket verdensøkonomien og analyserer når markedet er i gjenge igjen.

Tre næringssjefer på Vestlandet forteller om hvordan de jobber i henholdvis fylket og kommunene for å opprettholde aktiviteten i økonomien. Du hører fra:

 • Konstituert næringssjef i Rogaland fylkeskommune, Iver Jan Leren
 • Næringssjef i Stavanger kommune, Anne Woie
 • Næringssjef i Sandnes kommune, Nina Othilie Høiland

Koronaviruset: muligheter og juridiske betraktninger

Sendt: 18. mars

Hva: Den første delen ser på hvilke muligheter som nå oppstår innen. Dersom noen bedrifter har produkter og løsninger som kan imøtekomme de umiddelbare/hastebehovene i norsk helsetjeneste, ønsker Norway Health Tech tips.

Del to av webinaret ser på hvilke betydning koronaviruset kan ha for forskjellige typer avtaleforpliktelser og deres oppfyllelse.

FøyenTorkildsens advokater belyser blant annet:

 • de leveranseavtaler som medlemmer av begge clustere ser oftest, nemlig Statens Standard avtaler (SSA) og Norsk Standard (NS). Spesielt ifht leveranseforpliktelser, sikkerhetskrav vs hjemmekontor,  underleverandøravtaler mv.
 • ut fra dagens situasjon, hva bør man tenke på ved nye avtaler?
 • skal en avtale med en offentlig kunde endres på grunn av epidemien må anskaffelsesregelverket hensyntas. Skrankene for dette vil bli berørt.
 • de fleste bedrifter har inngått avtale om kontorleie. Kan manglende likviditet på grunn av koronaepidemi ha betydning for plikten til å betale husleie eller oppfylle andre plikter etter leiekontrakt?