EU ProjectsNordic Edge Language Norwegian

Workshop: New European Bauhaus – nye muligheter i Horisont Europa.

Smartbyklyngen/Nordic Edge og EU-nettverket Horisont Rogaland arrangerer den 8. september en workshop om nye søknadsmuligheter innen New European Bauhaus (NEB). Stavanger har allerede posisjonert seg godt, som èn av seks fyrtårnsbyer for NEB i Europa. Gjennom NEB-STAR-prosjektet setter aktører i Stavanger, sammen med partnere i Utrecht og Praha, fokus på urban områdeutvikling for både innbyggere og næringsliv.

I 2024 kommer nye muligheter under NEB og Horisont Europa, og vi ønsker å samle aktørene til felles mobilisering mot nye utlysninger.

Programme

09:15   Kaffe og registrering

09:30   Velkommen

09:45   Presentasjon av NEB Star

10:05   Ny matstrategi Rogaland

10:15   Kaffepause

10:25   Innledning workshop og presentasjon av søknadsmuligheter

10:45   Workshop: 4 grupper som setter søkelys på ulike utlysninger

12:00   Lunsj og veien videre

Previous event
Back to events overview
Next event