Nordic Edge Language Norwegian

Arendalsuka 2023

Arendalsuka er en demokratisk møteplass for alle som er engasjert i samfunnet vi lever i. Vi er tilstede for å bli lytte til, debattere og løse dagens og morgendagens samfunnsutfordringer. Vi ser frem til å bidra på hele 7 arrangementer i løpet av uken. 

Nordic Edge på Arendalsuka

I løpet av arrangementet vil du finne Nordic Edge på følgende steder.

BÆREKRAFTIG MOBILITET – MULIG UTEN OFFENTLIG/PRIVAT SAMARBEID?
MANDAG, 14. AUGUST KL 15:00 – 16:00, RYGERELEKTRA:
Hvordan kan vi få til gode mobilitetsløsninger samtidig som at vi bygger norsk eksportvare? Vi bruker i dag store beløp i transportsektoren, men klarer ikke, i tilstrekkelig grad, å engasjere dyktige innovasjonsmiljøer som ønsker å bidra. Vi utnytter ikke den kraften som ligger i offentlige anskaffelser. Hvorfor er det slik? Er det mangel på vilje eller evne til nytenkning.

UNG I LANDBRUKET
MANDAG, 14. AUGUST KL 15:00 – 16:00, STAVANGER-TELTET:
Bare 10 prosent av norske bønder er under 40 år. Et generasjonsskifte er på gang, men hvordan går det med rekrutteringen?
Hvilke utdanningsmuligheter finnes? Går det an å leve av å være en matprodusent i 2023?

TA VANNVEIEN I BRUK – ELEKTRISK OG AUTONOM MOBILITET PÅ VANN
MANDAG, 14. AUGUST KL 16:10 – 16:55, HYKE PÅ BRYGGA VED RÅDHUSGATA 4:
Ta vannveien i bruk – elektrisk og autonom mobilitet på vann. Fra populær mobiltetsløsning for norske byer til globale vekstmuligheter for norske leverandører. Programmet er en del av mobilitetsløypa mandag 14.08.23 kl. 16:00 -19:00.

 

DIGITAL TRANSFORMATION – THE CLOUD AS A TOOL FOR GROWTH AND SECURITY
TIRSDAG, 15. AUGUST KL 12:00 – 12:45, VINTERHAGEN:
How do digital solutions like cloud services impact the economy, digital security, and sustainability? AWS presents its Economic Impact Study for Norway, and experts from business and politics discuss the opportunities and challenges of these types of solutions in an increasingly digitized society

ET TODELT DIGITALT NORGE – NÅR NÆRINGSLIVET HENGER ETTER
TIRSDAG, 15. AUGUST KL 12:30 – 13:30, KNOW-IT, 3 ETASJE:
Europa henger etter i digitaliseringen av næringslivet – og store deler av Norge henger etter i utviklingen. Selv om det offentlige Norge har tatt steg for å digitalisere produkter og tjenester har norske små og mellomstore bedrifter ikke vært med på reisen. De aller fleste norske bedrifter er små og lokale. De har ikke tatt i bruk muligheter som ligger i bruk av å samle data, øke innsikt og skape nye forretningsmuligheter. Har vi rett verktøykasse for den påkrevde digitale omstillingen? Og kan Digitale Innovasjonshubber være løsningen, eller har vi noen bedre løsninger her på berget? Dette eventet arrangeres av EDIH OCEANOPOLIS som vi i Nordic Edge er en del av.

PARADISE RANGERS: KUNST SOM NATURVERN
Onsdag 16. AUGUST 16:30 – 17:15, YTTERST PÅ LANGBRYGGEN
Paradise Rangers er et selvutnevnt parkvesen som kjemper for å beskytte den urbane villmarken fra å bli undergravd av økonomiske og antroposentriske interesser! Til Arendalsuka presenterer Paradise Rangers hvordan de arbeider for å minimere avstanden mellom naturen og menneskene ved å tilføre ny kunnskap og metoder for å beskytte naturen i byen. Dette eventet arrangeres av NEB-STAR prosjektet.

DIGITALE LIV – HVA ER PRISEN VI BETALER?
ONSDAG, 16. AUGUST KL 16:30 – 17:30, KNOW-IT 3.ETASJE:
Digital teknologi endrer forutsetningene for hvordan vi lever våre liv og hvordan vi kommuniserer, bygger, organiserer og deltar i samfunnet. Fra barndom til alderdom har teknologien konsekvenser for sosialisering, kommunikasjon, læring, utvikling, deltakelse, arbeid, helse og trygghet. Teknologier kan være nyttige hjelpemiddel og verktøy, samtidig som de også kan forsterke ulikhet, sårbarhet og fremmedgjøring. Dette eventet arrangeres av EDIH OCEANOPOLIS som vi i Nordic Edge er en del av.

NEW EUROPEAN BAUHAUS – HVORDAN LYKKES MED GRØNN OG INKLUDERENDE OMSTILLING I PRAKSIS?
TORSDAG, 17. AUGUST KL 14:00 – 14:45, STAVANGER-TELTET:
New European Bauhaus er et EU-initiativ som viser at hvis vi skal lykkes med den grønne omstillingen, må den også være sosial og kulturell, det vil si bygge på verdier som omfavnes av befolkningen. Stavanger kommune har blitt valgt ut som fyrtårn for å demonstrere hvordan dette kan gjøres i praksis. Men det er ingenting som kommunen klarer alene. Derfor har Stavanger Kommune alliert seg med innovative aktører i både privat og offentlig sektor, frivillighet og akademia. Dette eventet er en del av NEB-STAR prosjektet.

Teamet på Arendalsuka

Trygve A. Meyer

Head of Cluster

95937837

Steinar Meling

Senior Project Manager

48075767

Andreas A. Østrem

Communcation Advisor

92208084

Emilie M. Christensen

Funding & Internationalisation Manager

916 17 519

Previous event
Back to events overview
Next event