Nordic Edge

Velkommen til Sirkulærskolen

Hvordan kan bygg- og anleggsbransjen omstille seg til en mer sirkulær økonomi? 

Visste du at norsk økonomi bare er 2,5 % sirkulært sammenlignet med nederlandsk økonomi som er 20 % sirkulært? En av konsekvensene av nye rammeverk fra EUs grønne giv og norsk strategi for sirkulær økonomi er at flere bransjer må omstille seg til en mer sirkulær økonomi for å bidra til grønn omstilling, kutte klimagassutslipp og forbli konkurransedyktige.  

Har du tenkt på hvordan din bedrift kan bli mer sirkulær? Det som kjennetegner sirkulær økonomi er at man beholder ressurser i verdikjeden lengre ved å sørge for at ingen ressurser forsvinner ut, bruken og levetiden til produkter øker og at man reduserer antall ressurser i omløp. 

Bli med på vårt aller første kurs innen sirkulær økonomi der du som jobber i verdikjeden for bygg- og anleggsnæringen får muligheten til å utfordre selskapets forretningsmodell og teste ut nye partnerskap for å omstille din organisasjon til å bli mer sirkulær. 

Program: 

Dag 1 Sirkulære forretningsmodeller

  • Tirsdag 26.10 – 12:30-15:30
  • Velkommen; v/Nordic Edge/Klimapartnere og Grønn By. Presentasjonsrunde
  • Hva er sirkulærøkonomi, hva er en sirkulær forretningsmodell, hvordan jobber vi med kartlegging og design av sirkulære forretningsmodeller ved kursansvarlig Natalia Ålgård.
  • Gruppearbeid – kartlegging av forretningsmodeller, utvikling av nye forretningsmodeller og fremtidsscenario
  • Presentasjoner og oppsummering dag 1

Dag 2: Bygge en sirkulær verdikjede for bygg- og anleggsbransjen

  • Presentasjon “Eksempler på markeder for resirkulerte byggevarer” ved Heather Bergsland fra Veni og BloxHub i København, som har 12 PhD med fokus på fremtidens byggebransje.
  • Presenterte problemstillinger og gruppearbeid med veiledning underveis.
  • Design av nye sirkulære verdikjeder med bakgrunn i problemstillinger.
  • Presentasjon av funn og og ideer

Oppsummering av dagene & hvordan benytte ny lærdom og eventuelle nye ideer i virksomhetene.

Kurset vil bli fasilitert av Natalia Ålgård, konsulent innen sirkulær økonomi fra Good Ventures/Circulab 

Antall plasser: 20 deltakere
Påmeldingsfrist: 7. oktober
Målgruppe: Bygg- og anleggsbransjen 

Merk: Vi ønsker en god mix av hele verdikjeden fra arkitekter til entreprenører og leverandører av materialer og avfallsbransjen. Hvis du selv mener du er en del av denne verdikjeden så kan du melde deg på arrangementet. 

Vi ser frem til å gjøre regionen mer sirkulær sammen! 

 

In co-operation with:

Previous event
Back to events overview
Next event