Nordic Edge

Fra ide til handling – Lynkurs i innovative anskaffelser

Når behov møter løsning kan spennende ting skje. Her får du en praktisk digital workshop om innovative anskaffelser for bedrifter og offentlige innkjøpere. Arrangementet er et samarbeid mellom Nordic Edge Smart City Innovation Cluster, Norwegian Smart Care Cluster og Nasjonalt program for leverandørutvikling.

Foreløpig agenda

09:00-09:10 Velkommen – når behov møter løsning kan spennende ting skje v/ Stig Bang-Andersen, Nasjonalt program for leverandørutvikling

09:10-09:20 Kort fra Norwegian Smart Care Cluster v/ Arild Kristensen, NSCC

09:20-09:30 Kort fra Nordic Edge v/ Trygve Meyer, Nordic Edge Smart City Innovation Cluster

09:30-09:50 Erfaring fra en innovativ anskaffelse i praksis

09:50-10:00 Pause / påfyll av kaffekoppen

10:00-11:00 Parallellsesjon med startprogram innovative anskaffelser (Les mer her: http://innovativeanskaffelser.no/)

11:00-11:20 Dialog mellom leverandører og offentlige på tvers.Break-out-sessions hvor oppgaver løses/diskuteres

11:20-11:30 Avslutning og oppsummering

Startprogram for offentlig ansatte

• Anskaffelser og innovasjon som strategiske verktøy

• Legg til rette for innovative anskaffelser – tips for virksomhetsledere

• Behovskartlegging, brukerinvolvering og dialogen med markedet

• Fra detaljerte kravspesifikasjoner til behovsbeskrivelser

• Gjennomføring i praksis

Startprogram for leverandører

• Hvordan selge til offentlige virksomheter

• Hvordan delta i en innovativ anskaffelse

• Hva kan vi dele i en innovativ anskaffelsesprosess

• Hvordan gå sammen i konsortier/grupper

• Hvordan kommer SMB og gründere på «radaren» til off. innkjøpere

 

In co-operation with:

Previous event
Back to events overview
Next event