Language NorwegianSmart City Innovation Cluster

Sirkulærskolen: Høyere verdiskaping, mindre svinn

Morgendagens vinnere er sirkulære! Det grønne skiftet ligger over oss og bedrifter må gjennom en omstilling for å tilpasse seg krav og forventninger i omgivelsene. Skal FNs bærekraftsmål nås, må vi ha sirkulære forretningsmodeller.

Bli med på regionens første møteserie om sirkulær økonomi!

Sirkulærskolen er en møteserie på fire deler der vi jobber med sentrale utfordringer bedriftene i vår region står overfor på veien fra en lineær- til en sirkulær økonomi.

Vi får høre om hvordan bedrifter har løst sine utfordringer for å komme dit de er i dag og vi jobber med aktuelle problemstillinger dere som bedrift står overfor i den pågående omstillingen.

Deltakerne vil lære å designe sirkulære verdikjeder og får eksempler på bærekraftige forretningsmodeller.

Hver samling starter med registrering og lunsj kl 11:30, etterfulgt av innledning rundt dagens tema og avsluttes med workshop som er ferdig kl 15:30. Påmeldingen er bindende for alle fire samlingene.

Klyngemedlemmer får Næringsforeningens medlemspris på Sirkulærskolen.


PROGRAM

Del 1: 28.09. FRA LINEÆR ØKONOMI TIL SIRKULÆR ØKONOMI

Del 2: 26.10. SIRKULÆRE VERDIKJEDER OG ØKONOMISTYRING

Del 3: 16.11. SIRKULÆRE FORRETNINGSMODELLER OG MILJØVERDSETTING

Del 4: 14.12. IMPLEMENTERING I PRAKSIS

 

Målgruppe:
Ledere og mellomledere i produksjonsindustrien

Nøkkelord:
Samarbeid, nettverk, verdikjede, transparens

Påmeldingsfrist: 25. September

Vi har kun 23 plasser tilgjengelig!


Næringsforeningen i Stavanger-regionen, Nordic Edge, Akuna, Klimapartnere Rogaland, Regnskap Norge og IVAR ønsker velkommen til Sirkulærskolen.

Ved eventuelle spørsmål ta kontakt med Kristine Berg Marhaug.

Litteraturliste:

Podcast – Sirkulèr

EU Green Deal

Handlingsplan sirkulærøkonomi:

Norsk

Engelsk

COVID-19:

Sirkulærskolen finner sted i Rosenkildenhuset i Stavanger sentrum. Næringsforeningen følger alle smittevernråd fra Folkehelseinstituttet og norske myndigheter for å sikre trygge møteplasser. Vi ber deg derfor sette deg inn i Næringsforeningens krav og rutiner når du skal være deltaker hos oss. KLIKK HER for å sette deg inn i smitteverntiltak i forbindelse med covid-19.

 

Previous event
Back to events overview
Next event