Arena Pro Projects Language NorwegianSmart City Innovation Cluster

Workshop i Lund

– Fra å ville det til å gjøre det!
Lund kommune skal i samarbeid med Rogaland Fylkeskommune og Nordic Edge, se på hvilke konkrete steds- og næringsutviklingsprosjekter kommunen kan sette fart på de neste to årene.

Rogaland Fylkeskommune har vedtatt å gi Lund kommune startkapital til å igangsette dette arbeidet. Vi i Nordic Edge skal være fasilitator i workshopen. Som del av innovasjonsprogrammet ‘Smarte distriktskommuner’, har vi tidligere kjørt liknende prosesser blant annet i Utsira og Sauda kommune med gode resultater. Metoden tar utgangspunkt i det nasjonale ‘Veikartet for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn’, som ser på hvordan offentlig og privat sektor kan samarbeide om å ta i bruk ny teknologi og spille på de gode ressursene i lokalsamfunnet, for å skape mer aktivitet og flere arbeidsplasser.


Program:

Del 1 – Introduksjon og formål

 • 09:00 – 09:15 Velkommen og god morgen!
  Brødblingser, kaffe og praktisk info
 • 09:15 – 09:20 Lund kommune – med ambisjon om å bli mer attraktiv for nye bedriftsetableringer og knoppskytinger
  v/Gro Helleland, fungerende ordfører i Lund kommune
 • 09:20 – 09:30 Smarte distriktskommuner – et verktøy for steds- og næringsutvikling
  v/Bjarne Uldal, Nordic Edge
 • 09:35 – 09:40 Fylkeskommunens som pådriver for næringsutvikling i Rogaland
  v/Heidi Skifjell, Rogaland fylkeskommune
 • 09:45 – 09:50 Våre viktigste byggeklosser: kompetanse og ressurser i Lund kommune
  v/Siv Kristin Egenes fra Lund kommune
 • 09:50 – 10:00 Lund inn i fremtiden
  Daniel Kjørberg Siraj v/Konsernsjef/CEO i OBOS
 • 10:00 – 10:05 Muligheter ved Haukelandsmoen
  Lund Tomteselskap v/Stein Racin Grødem
 • 10:05 – 10:15 Nye produkter? Snakk med oss!
  Siv Emanuelsen, Future Materials – Norsk Katapultsenter
 • 10:15 – 10:30 Workshopinformasjon + beinstrekk og kaffepåfyll

Del 2 – Workshop i grupper

Ledes av Bjarne Uldal fra Nordic Edge

 • 10:30 – 11:00 Workshop – gruppeoppgave 1: ‘Mer – Mindre – Bedre – Nytt’
  Næringsutvikling i Lund: Hva skal til for å bli en smartere og mer attraktiv kommune?
 • 11:00 – 11:30 Plenum: presentasjon av gruppenes besvarelser. Spørsmål og svar.
 • 11:30 – 12:00 Lunsj og beinstrekk
 • 12:00 – 12:45 Workshop – gruppeoppgave 2: ‘Fra utfordringer til muligheter’
 • 12:45 – 13:15 Plenum: presentasjon av gruppenes besvarelser. Spørsmål og svar.
 • 13:15 – 13:30 Beinstrekk og kaffepåfyll
 • 13:30 – 14:15 Workshop – gruppeoppgave 3: ‘Fra å ville det til å gjøre det’
 • 14:15 – 14:45 Plenum: presentasjon av gruppenes besvarelser. Spørsmål og svar.
 • 14:45 – 15:00 Oppsummering og neste skritt

(Foto: Kenneth Gjesdal)

Målgruppe: Det lokale næringslivet, kulturlivet, kommunen, politikere og innbyggere

Previous event
Back to events overview
Next event