Cluster development Language NorwegianSmart City Innovation Cluster

Workshop i Lund

- Fra å ville det til å gjøre det! Lund kommune skal i samarbeid med Rogaland Fylkeskommune og Nordic Edge, se på hvilke konkrete steds- og næringsutviklingsprosjekter kommunen kan sette fart på de neste to årene.

Rogaland Fylkeskommune har vedtatt å gi Lund kommune startkapital til å igangsette dette arbeidet. Vi i Nordic Edge skal være fasilitator i workshopen. Som del av innovasjonsprogrammet ‘Smarte distriktskommuner’, har vi tidligere kjørt liknende prosesser blant annet i Utsira og Sauda kommune med gode resultater. Metoden tar utgangspunkt i det nasjonale ‘Veikartet for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn’, som ser på hvordan offentlig og privat sektor kan samarbeide om å ta i bruk ny teknologi og spille på de gode ressursene i lokalsamfunnet, for å skape mer aktivitet og flere arbeidsplasser.

Vi inviterer bredt, fra det lokale næringslivet, kulturlivet, kommunen, politikere og innbyggere til denne workshop. Vi håper du har lyst og anledning til å ta del i dette, og interessenter sette av dagen, så kommer vi tilbake med agenda og mer detaljer over sommerferien.

Velkommen til spennende workshop!

 

(Foto: Kenneth Gjesdal)