Nordic Edge Language Norwegian

Gnist: Designdrevet innovasjon for smart og bærekraftig stedsutvikling

Workshop i Gnist-programmet

Designdrevet innovasjon handler om å utfordre vanetenkning, og løse problemer ved å ta utgangspunkt i brukernes – eller innbyggernes – reelle behov for å skape nye løsninger. I webinaret forteller vi om hvordan designtenkning kan bidra til mer inkluderende og attraktive lokalsamfunn. I tillegg får deltakerne mulighet for å utforske metodikken med utgangspunkt i en konkret problemstilling knyttet til steds- og næringsutvikling. Her fokuserer vi på forstå-fasen i en designprosess, og hvordan man identifiserer den faktiske utfordringen eller det faktiske behovet, og definerer grenser for den løsning som skal utvikles.

  • 09.00-09.10:Velkommen og introduksjon til Gnist-programmet, Malin Kock Hansen, DOGA og Bjarne Uldal, Nordic Edge
  • 09.10-09.30: Hva er designdrevet innovasjon og hva kan det gjøre for din kommune? Tone Bergan, DOGA
  • 09.30-09.45:Tjenestedesign og samskaping som et verktøy for inkluderende stedsutvikling. Theodor Henriksen, AiU Colab
  • 09.45-10.00:Sammen designer vi livet – inspirasjon fra Danmark. Trine Ellemose Zielke, Kolding kommune
  • 10.00-11.30:Workshop: Designtenkning med fokus på forstå-fasen. Mads Pålsrud og Tabea Glahs, Growlab

Kompetansebyggingsdelen i Gnist-programmet består av tre digitale halvdags-workshops. Disse er gratis og åpne for alle, men særlig rettet mot distriktskommuner. Hovedformålet til kompetansedelen er å gjøre kommunene klar til å sende inn konkrete utfordringer, knyttet til steds- og næringsutvikling, til innovasjonsdelen i Gnist-programmet.

Previous event
Back to events overview
Next event