Nordic Edge Language Norwegian

Gnist: Innbyggerinvolvering for attraktive og inkluderende lokalsamfunn

Workshop i Gnist-programmet

Hvordan kan kommunene legge til rette for en enklere hverdag for innbyggerne og brukerne, og skape mer attraktive og inkluderende lokalsamfunn? I webinaret presenteres metoder og eksempler som viser hvordan innbyggerinvolvering kan gi mer kunnskap og bedre beslutninger, og bidra til økt tilhørighet og fellesskap, samt mobilisering av lokale ressurser. I tillegg gir vi deltakerne mulighet for å utforske nye modeller for innbyggerinvolvering med utgangspunkt i en konkret problemstilling knyttet til steds- og næringsutvikling.

  • 09.00-09.10:Velkommen og introduksjon til Gnist-programmet, Malin Kock Hansen, DOGA og Bjarne Uldal, Nordic Edge
  • 09.10-09.25:Innbyggerorientert stedsutvikling og demokratisk deltakelse. Gro Sandkjær Hanssen, NIBR
  • 09.25-09.35:Folketråkk – en digital plattform for økt innbyggerinvolvering, Ingvil Hegna, DOGA
  • 09.35.-09.50:Hvordan inkludere ungdommen i den lokale samfunnsutviklingen. Anne Kathrine Gårdvik, Distriktssenteret
  • 09.50-10.00:Designtenkning – brukerorientert problemløsning i stedsutviklingsprosesser. Daniela Baer, SINTEF
  • 10.00-11.30:Workshop: Innbyggerinvolvering. Elias Olderbakk og Erlend Grimeland, Loft4

Kompetansebyggingsdelen i Gnist-programmet består av tre digitale halvdags-workshops. Disse er gratis og åpne for alle, men særlig rettet mot distriktskommuner. Hovedformålet til kompetansedelen er å gjøre kommunene klar til å sende inn konkrete utfordringer, knyttet til steds- og næringsutvikling, til innovasjonsdelen i Gnist-programmet.

Previous event
Back to events overview
Next event