Våre nye samtaleserie handler om hvordan norske kommuner jobber med prinsippene i det nasjonale veikartet for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn. Her kan du se opptak av samtalene:

Samtale #1: Sett innbyggerne i sentrum

I den første samtalen fokuserer vi på det første prinsippet i smartby-veikartet: Sett innbyggerne i sentrum.

Vi har med oss Bergen kommune med prosjektet «Building Dignity – Bergen inkluderingssenter» og Drammen kommune med «Drammensmodellen».

Fra Bergen kommune deltok:

 • Celine Blanc – Seniorarkitekt
 • Maria Molden – Etatssjef Byarkitekten, Bergen kommune

Fra Drammen kommune deltok:

 • Einar Jørstad – Direktør samfunn
 • Mads Hilden – Politiker, utvalgsleder kultur, idrett og frivillighet

Prosjektene er gode eksempler på hvordan man kan ta utgangspunkt i menneskers behov og adferd for å skape inkluderende, effektive og attraktive byer og lokalsamfunn.

Samtale #2: Tenk Helhetlig

I samtale nummer to er tema det andre prinsippet i det nasjonale veikartet for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn: tenk helhetlig.

Vi har med oss Trondheim kommune med prosjektet «Lærende samfunn og bærekraftig verdiskaping» og Midt-Telemark kommune med «Bygdepakke».
Prosjektene er gode eksempler på hvordan man kan tenke helhetlig i arbeidet med å integrere initiativ både administrativt og politisk.

Fra Trondheim kommuner deltok:

 • Kristian Mjøen – leder for bærekraftsenteret
 • Bert Ola Bergstrand – system entreprenør

Fra Midt-Telemark kommune deltok:

 • Hilde Kristine Pedersen – Kultursjef og prosjektleder for Bygdepakken
 • Sindre Flø – kultur og idrettskonsulent ansvarlig for sykkelprosjekter

Prosjektene som er valgt ut under prinsipp #2 er ulike i natur, men har fellestrekk gjennom langsiktig satsing på en smartby-strategi, samarbeid på tvers av sektor, innovasjon og bred politisk og administrativ forankring.

 

Samtale #3: Prioriter klima og miljø 

I den tredje samtalen fokuserer vi på det prinsippet fra smartby-veikartet: prioriter klima og miljø

Vi har med oss Orkland kommune med prosjektet «Orklandbadet» og Sola kommune med «Smart mobilitet – smart sykkelkryssing».

Fra Orkland kommune deltok:

 • John Anders Elvrum – prosjektleder for bygg

Fra Sola kommune deltok:

 • Ståle Undheim – leder for smartbykontoret
 • Elin Dalen-Rasmussen – tidligere planleggingsleder i Statens Vegvesen

Prosjektene er gode eksempler på hvordan man kan prioritere klima og miljø gjennom konkrete tiltak som bidrar til reduserte klimautslipp.

Samtale #4: Vektlegg inkludering og samskaping

Den fjerde samtalen handler om prinsipp #4: vektlegg inkludering og samskaping.

Vi har med oss Bergen kommune med prosjektet «Bopilot Bergen – Designsprint» og Stavanger kommune med «Lervig Park og Kvikktest».

Prosjektene er gode eksempler på hvordan man kan jobbe aktivt med medvirkning for å finne løsninger som møter brukernes behov.

Fra Bergen kommune presenterer:

 • Tina Larsen, seniorarkitekt, prosjektleder for Bopilot Bergen
 • Maria Molden, Etatsjef, Byarkitekten, Bergen

Fra Stavanger kommuner presenterer:

 • Hanne Polden Sæverud, landskapsarkitekt i Stavanger kommune, prosjektleder for Lervig Park
 • Inger Hanne Vikshåland, kommunikasjonsrådgiver, i Smartbyen Stavanger

Anja Standal og Maria Hatling fra Norconsult presenterer bakgrunnen for at disse prosjektene er valgt som eksempler for prinsipp #4.

Bakgrunnsinformasjon om Kvikktest kan leses her:

 • Kokeboken fra Finland: Lenke
 • Her er mer litteratur fra Finland: Lenke
 • Fra Stavanger kommune: Lenke

 

Samtale #5: Sats på neste generasjons næringsliv

I den femte samtalen fokuserer vi på det femte prinsippet i smartby-veikartet: sats på neste generasjons næringsliv.

Vi har med oss Oslo kommune med prosjektet «Sommer på Vaterland» og Arendal kommune med «Grønn mobilitet og tilhørighet, Pådriv Krøgenes-Vindholmen».

Prosjektene er gode eksempler på hvordan man kan legge til rette for variert og bærekraftig næringsutvikling.

Samtale #6: Del og ta i bruk åpne data

I den sjette samtalen fokuserer vi på det sjette prinsippet i smartby-veikartet: del og ta i bruk åpne data.

Vi har med oss Bodø kommune med prosjektet «Smart Arkitektur» og Sandefjord kommune med prosjektet «Innbyggerdialog og medvirkning: innbyggerapp».

Fra Bodø kommune deltok:

 • Marianne Bahr Simonsen – Prosjektleder for Smart Bodø
 • Thomas Schulzki – Prosjektleder Digital byutvikling

Fra Sandefjord kommune deltok:

 • Sondre Andersen – IT sjef og leder for smartby

Prosjektene er gode eksempler på hvordan man kan bruke data for å tilgjengeliggjøre informasjon og forbedre tjenester.

 

Samtale #7: Sats på kompetanseutvikling, omstilling og innovasjon

I den syvende samtalen fokuserer vi på det syvende prinsippet i smartby-veikartet: Sats på kompetanseutvikling, omstilling og innovasjon

Vi har med oss Skåppå Kunnskapspark med prosjektet «Smartbygda – den smarte, grønne dalen» og Ålesund kommune med prosjektet «Ålesund Framtidslab».

Fra Ålesund kommune deltok:

 • Marielle Furnes Mannseth – Dagligleder i Ålesund framtidslab
 • Anne Lise Sagen Major – Fremtidsnavigatør i Ålesund kommune

Fra Skåppå deltok:

 • Hanne Maren Kristensen – Prosjektleder for krafttak for grønn vekst

Prosjektene er gode eksempler på hvordan kompetanseutvikling og samarbeid kan fremme omstilling og innovasjon.

Samtale #8: Begynn lokalt, tenk globalt

I den siste samtalen fokuserer vi på det åttende prinsippet i smartby-veikartet: Begynn lokalt, tenk globalt.

Vi har med oss Trondheim kommune med prosjektet « MilliAmpére » og Hvaler kommune med prosjektet « Smart Vann – Hvaler ».

Fra Trondheim kommune deltok:

 • Hans Kristian Ryttersveen – Prosjektleder for byutvikling i Trondheim kommune
 • Hanna Maria Van Zijp – Direktør for samfunnskontakt i Zeabuz

Fra Hvaler kommune deltok:

 • Thor Moen – Head of Smart city i Smart Innovation Norway

Prosjektene er gode eksempler på hvordan vi kan begynne på lokalt nivå, men allikevel makte å adressere globale utfordringer.

Om Samtaleserien:

Den digitale samtaleserien Smarte og bærekraftige lokalsamfunn består av åtte samtaler i perioden januar til september 2021.

I hver samtale dykker vi ned i to ulike prosjekter fra kommuner i forskjellige størrelser. I samtalene deltar representanter fra hvert prosjekt i tillegg til en representant fra DOGA, Nordic Edge og Norconsult. Om tiden strekker til vil vi åpne for spørsmål på slutten. Samtalene strømmes via Zoom, men kan også lyttes til uten videoavspilling.