Nordic Edge

Møt Rogalandsbenken på Innoasis 8.april

Rogalandstinget er en unik mulighet til å legge frem ditt budskap og ta opp aktuelle politiske saker. Det inviteres åpent alle aktører som ønsker til å melde seg på, om en er bedrift, fagforening eller interesseorganisasjon.

For å gi plass til så mange budskap som mulig åpnes det for å presentere sin sak i korte presentasjoner (5-10 minutter). Det oppfordres til å være tydelige på hva en ønsker at benken skal ta tak i politisk. Det er ingen begrensing på tema, men Rogalandsbenken vil prioritere aktører som har innspill til aktuelle politiske saker. Dersom mange melder seg på, vil en måtte foreta et utvalg.

 

 

Program

Dørene åpner kl. 09.00 med kaffe og noe å bite i.

Kl. 10.00
– Velkommen til Rogalandstinget ved Tina Bru og velkommen til Innoasis ved Terje Eide (Nordic Edge).

Kl. 10.05
Innspill til stortingsmelding om gründere og oppstartsbedrifter

Terje Eide (Nordic Edge)

Ann Cathrin Østebø (Validé)

Johan C. Haveland (Asistobe)

Kl. 10.25
Fangs og transport av Co2, Kaja Elisabeth Paulsen (Horisont Energi)

Arbeidsinkludering for unge med funksjonsnedsettelse, Anne Tyldum Bruvik (med liten skrift)

Ønsketrasporten, Christian Christensen

Kl. 10.45
Nasjonal transportplan for Rogaland, koordinert kommentar fra NHO, LO og Næringsforeningen i Stavanger og på Haugalandet.

Kl. 11.10
Fire kjappe:
Bompriser i Ryfast, Vidar Wollum (Strand)

Flomsikring, Bjørn-Inge Mydland (Sokndal)

Bosetning av flyktninger, Anita Husøy Riskedal (Hjelmeland)

Småbåtregisteret, Kjell André Nordbø (Kvitsøy)

Kl. 11.15
Pause

Kl. 11.30
Finansiering av profesjonsstudium i psykologi, Klaus Mohn (UiS)

Tunellsikkerhet, Marita Eik og Henry Ove Berg

Behov for FOU midler i anleggsbransjen, Marie Koch Singelstad (VIA)*

Kl. 11.50
Etablering av ett nasjonalt senter for simulering i primærhelsetjenesten Eli Karin Fosse (Stavanger Kommune)

Forskrift til ny opplæringslov og opplæringskontorenes rolle, Linda Cécile Marchioni, spesialrådgiver i seksjon opplæring i bedrift, og Lars Jørgen Skolem, rådgiver seksjon opplæring i skole, Rogaland fylkeskommune.

Status nytt museum og teater på Kannikhøyden, Anja Fremo (MUST) og Thomas Bendiksen (Rogaland Teater)

 

Kl. 12.10
Nasjonal helse og samhandlingsplan, Aud Hølland Riise (NSF)

Landbruket i Rogaland, Ståle Hustoft (Rogaland Bondelag)

Jordvern under press, Alexander Rügert-Raustein (Jordvern Rogaland)

 

Kl. 12.30
Slutt

 

Previous event
Back to events overview
Next event