Nordic Edge

Kurs i Designdrevet Innovasjon

Er du nysgjerrig på hvordan du kan bruke design i din virksomhet?

Nordic Edge og DOGA inviterer til kurs i designdrevet innovasjon i Innoasis hvor vi skal utforske mulighetene for verdiskaping gjennom design.

En McKinsey-studie av 300 virksomheter på tvers av bransjer og land viste at bedriftene som var ledende på design hadde en årlig vekst som var tre ganger så høy som gjennomsnittet i sin bransje. Løsninger som utvikles gjennom bruk av design er basert på reelle behov, øker treffsikkheten og reduserer risiko fordi løsningen justeres underveis.

Gjennom dette kurset vil du bli fylt med inspirasjon og verktøy for hvordan du kan komme i gang med å bruke design i din virksomhet. DOGA holder sitt introkurs til designdrevet innovasjon, og klyngemedlem Nivel forteller om hvordan de har benyttet design i utviklingen av sin tjeneste. I tillegg vil rådgivere fra DOGA gi innsikt i hvilke ressurser som finnes og fortelle om hvordan du kan søke støtte til ditt neste innovasjonsprosjekt.

Velkommen til en dag der du vil

  • se verdien designdrevet innovasjon kan skape for din virksomhet
  • bli kjent med grunnleggende fremgangsmåter i designmetodikk
  • få inspirasjon til å starte en designdrevet prosess i din virksomhet
  • kjenne til ressurser og støtteordninger som kan være relevante

Hvem passer arrangementet for?

Arrangementet er åpent for alle, men vil være spesielt interessant for rådgivere, ledere og andre som ønsker å jobbe med designdrevet innovasjon i sin virksomhet.

Pris

Arrangementet koster 265 NOK per person (inkluderer lunsj).

Program

09:00 – Kaffe og mingling

10:00 – Velkommen til Innoasis by Nordic Edge

10:05 – Hva er design? Hvorfor trenger vi nye måter å jobbe på? Er det verdt å investere i dette? – Marianne Lind, rådgiver DOGA

10:30 – Erfaring med verdiskaping gjennom design – Nivel

11:00 – Lunsj

11:45 – Introkurs i designdrevet innovasjon – DOGA
Kurset er rettet mot alle som er nysgjerrig på å teste en ny måte å jobbe på. På drøye tre timer får du gjøre brukerintervjuer, definere en utfordring, skape et mylder av idéer på mulige løsninger, bygge prototyper, presentere endelig løsningsforslag og få tilbakemeldinger. Etterpå kan du selv holde kurset for kolleger og samarbeidspartnere.

In co-operation with:

Previous event
Back to events overview
Next event