Nordic Edge Expo

Nordic Edge Expo Language Norwegian

No one is too small to make a difference

Leaving no one behind. Godt sagt, men hva med godt gjort?

Hvordan høre stemmene til de som sier noe, og de som ikke sier noe, og hvordan kan innbyggerne bidra til utvikling av gode steder å komme til, bo, være og bli?

(This session will be hosted in Norwegian.)

Hvordan:

  • høre stemmene til de som sier noe, og de som ikke sier noe?
  • gjøre innbyggermedvirkning til en mer integrert del av kommunen?
  • gjøre det enkelt for folk å delta og enkelt for kommunen å ta tak i innspillene i etterkant i en medvirkningsprosess?
  • utvikle gode lokalsamfunn, der folk ser og bryr seg om hverandre?
  • kan innbyggerne bidra til utvikling av gode steder å komme til, bo, være og bli?
  • endrer teknologi og digitalisering våre samfunn og våre liv, egentlig?

 

In co-operation with:

Previous event
Back to events overview
Next event