Agritech Cluster

Fremtidsbonden

Vi søker fremoverlente bønder som kan være med å sikre at utviklingen av produkter innenfor teknologi og landbruk faktisk møter reelle behov.

“Fremtidsbonden” er et prosjekt med støttet gjennom regionale tilretteleggingstiltak fra Rogaland Fylkeskommune ut året 2025. Prosjektet har som hovedmål å etablere et nettverk av bønder i Rogaland som skal kunne gi konkrete bestillinger til industrien og samtidig oppleve økt kompetanseheving innenfor digitalt- og presisjonslandbruk. Her trenger vi bonden som eksperten som bidra til å fremheve det som faktisk er nyttig for landbruket slik at gode løsninger vinner frem.

 

Her kan du se hvem som medlemmer i Agritech klyngen per i dag: https://nordicedge.org/members-2/

Denne er stadig i vekst.

Ved å delta i prosjektet har du mulighet til å:

  • Bidra til at næringen får innsikt i hvilke verktøy og løsninger det faktisk er behov for gjennom egen kompetanse.
  • Test ut ulike løsninger sammen med aktører i Agritech-nettverket.
  • Utvikle forslag til løsninger som gjør egen drift lettere og mer effektiv – samtidig som man gjør det lettere for neste generasjon å overta.
  • Bli utrusta til å møte stadig strengere krav til utslipp, produksjon og digitalisering.
  • Bidra til at bønder får et bedre rykte.
  • Diskutere konkrete løsninger og problemstillinger med andre bønder.

Hva krever det av deg?

  • Deltakelse på ca 4 prosjekt samlinger i året.
  • Respons på spørreundersøkelser/intervjuer.
  • Et ønske om å dele erfaring fra egen drift og diskutere dette med andre.
  • At du er frempå, kreativ og villig til å teste nye løsninger.

Foreløpig program for samling 1:

11:00 Velkommen. Presentasjon av Fremtidsbonden, Agritech og Nordic Edge v/ Gunnar Crawford
11:30 Gjennomgang av deltakere, kort om hvem dere er og driften deres.
11:40 Workshop, del 1
12:40 Lunsj
13:00 Workshop, del 2
14:00 Oppsummering

Spørsmål til prosjektet?

Silje Mydland

Intern, Agritech Klyngen

Back to events overview
Next event