EU ProjectsNordic Edge

Fagdag om finansiering av digitale prosjekter

EU nettverket Horisont Rogaland inviterer sammen med Nordic Edge og European Digital Innovation Hub Oceanopolis bedrifter, akademia, offentlig sektor og andre til fagdag om muligheter for å få offentlige tilskudd nasjonalt og fra EU til digitale prosjektsatsinger.

Fagdagen skal spesielt belyse muligheter for Rogaland innen EU-programmene, samt mulige prosjektsatsinger som bygger på muliggjørende kunstig intelligens og digitalisering, samt forstå hvordan bedrifter og offentlig sektor kan få tilgang på bistand og prosjektmidler fra EDIH Oceanopolis og EUs programmer. Konkrete muligheter innen det markedsnære programmet Digital Europa og forsknings- og innovasjonsprogrammet Horisont Europa vil presenteres av de nasjonale kontaktpunktene.

Program

Del 1: Finansieringsmuligheter for digitale prosjekter

09.00 – 09.10
Velkommen

09.10 – 09.45
Horisont Europa – strategiske destinasjoner og utlysninger innen digitalisering 2024-2027
• Klynge 4 – digitalisering, industri og romvirksomhet
• EIC Accelerator for små og mellomstore bedrifter
Edel Bertine Dirdal & Kerstin Solholm, Innovasjon Norge

09.45 – 10.15
Digital satsinger i Stavanger kommune, Jens Otto Skåra, Stavanger Kommune

10.15 – 10.30
Kaffepause

10.30 – 11.00
Digital Europe – EUs digitaliseringsprogram og kommende utlysninger & hvordan kan NCPene hjelpe – Alexander Klein, DigDir, og Ingrid Wik, Innovasjon Norge

11.00-11.20
AI prosjekter – eksempler og suksessfaktorer på europeisk nivå – Stian Anfinsen, NORCE

11.20 – 11.35
Digitalisering av norsk næringsliv – hvilke behov ser Innovasjon Norge – Ingrid Wik, Innovasjon Norge

11.35 – 11.45
Digitale muligher – Trygve A. Meyer, Nordic Edge

11.45 – 12.00
Digital Innovation Hub Oceanopolis – en veiviser for digitale satsinger – Stig Marthinsen, EDIH Oceanopolis

Minglelunsj (kl 12:00-12:45)

Del 2: Workshop «Prosjekt ide-utvikling»

Workshop (kl 12:45 – 14:30)

Deltakere splittes i tematiske og sektorielle grupper for å diskutere behov og muligheter for prosjekter hvor bruk av kunstig intelligens og data er gjennomgående temaer. Data omfatter sektorielle datarom med sikre og energi-effektive cloud-to-edge-infrastrukturer & bedre bruk av data.

 

Velg tematisk interesse når du melder deg på:

  • Cybersikkerhet og beskyttelse av kritisk infrastruktur
  • Klimanøytrale og smarte byer og samfunn
  • Smart produksjon
  • Drift, vedlikehold & reparasjon
  • Konstruksjon, bygg & anlegg
  • Energi & havvind
  • Havbruk
  • Landbruk
  • Offentlig administrasjon
  • Dypdykk på EIC Accelerator

Det må minst være to registrerte interessenter på et tema for å etablere gruppe.

NB! Endringer i program kan forekomme

Previous event
Back to events overview
Next event