Nordic Edge

Test opportunities

Tested in Rogaland samler hele Rogalands utviklingsmuskel i et rike.

Er din løsning klar for verden?

 

(Bilde tatt av Monica Larsen / regionstavanger.com)

Ideer testet i virkelighetsnære omgivelser lykkes oftere

En testarena er et sted med utstyr, fasiliteter, kompetanse og i noen tilfeller innbyggere og potensielle brukere, som gjør det mulig å få testet om din nye idé og løsning fungerer slik du håper den skal og gir deg kunnskap til å gjøre de riktige endringene. Tested in Rogaland er en unik og søkbar database som samler kjente og helt nye test-arenaer på ett sted.

Hos Tested in Rogaland kan du søke på bransje, kommune, teknologi og andre områder.

Ut i verden. Vi skrur på lyden.

Nordic Edge vil aktivt markedsføre «Tested in Rogaland» nasjonalt og internasjonalt.

Gjennom testmulighetene i  «Tested in Rogaland» ønsker Nordic Edge å tiltrekke flere utviklingsprosjekter til Rogaland og bidra til at flere nye løsninger kommer raskere og i bedre stand til markedet. Testing av nye ideer øker sannsynligheten for å treffe planken og sannsynligheten for at investorer tror på din løsning.

Vil dere bli en testarena?

Det er gratis å være publisert som en testarena. De eneste kravene vi stiller  er at man har ressurser som er relevant for aktører som ønsker å teste sin løsning, at man genuint er åpen for utviklingssamarbeid med oppstartsmiljø og at man stiller med kontaktpersoner. Tested in Rogaland er utviklet i samarbeid med Geoplayground AS som er medlem i smartbyklyngen.