Nordic Edge

Fund opportunities

Spennede muligheter i Europa

 

(Bilde tatt av Ingeborg Skrudland / Jærmuseet)

Nordic Edge har et tett samarbeid med Stavangerregionens Europakontor.

De er våre øyne og ører til EUs politikkutvikling, legger til rette for finansieringsmuligheter, og holder oss oppdatert på mulighetene som ligger i de europeiske programmene. For kommuner og bedrifter med utviklingsambisjoner kan det være både finansiering og kompetanse å hente her. Mulighetene er mange og det publiseres jevnlig nye utlysninger.

 

I samarbeid med Europakontoret har vi valgt ut noen eksempel som du kan lese mer om:

 

  • Horisont Europa er bygger opp under EUs store målsetninger om den grønne – og digitale omstillingen. Gjennom tverrsektorielt samarbeid, kan aktører i Rogaland konkurrere om prosjektmidler til å løse lokale, regionale og globale utfordringer. Les mer om verdens største finansieringsprogram for forskning og innovasjon her.

 

  • For smart-fylket Rogaland, er EU-programmet DIGITAL, eller Digital Europe, fylt med muligheter for finansiering, og samarbeid med sterke kompetanse- og kunnskapsmiljøer i Europa. Les mer om satsingsområdene og mulighetene i DIGITAL her.