Webinar om smarte og digitale vannmålere

Kommuner og leverandører går sammen for å dele erfaringer knyttet til digitale vannmålere.

I hele Europa og Norge utredes det om digitale vannmålere skal installeres hos innbyggerne for å få bedre oversikt over fakturering og forbruk. Horten kommune har nylig gått i gang med digitale vannmålere så de vil dele sine tanker om hvorfor de valgte dette og erfaringer så langt.

Øwre Johnsen deler erfaringer med forskjellige teknologier og vannmåler-typer, mens InfoTiles deler erfaringer fra Molde og Trondheim knyttet til å få verdi ut av en dataplattform.

Ardoq vil snakke litt om hvordan enterprice arhchitecture spiller en viktig rolle i å få oversikt og det hele avsluttes med spørsmål og svar med alle representantene.

Mer informasjon her

 

In co-operation with:

Previous event
Back to events overview
Next event