Nordic Edge

Velkommen til samskapingsverksted for Vang kommune

Vil du hjelpe Vang kommune med å lage et innovativt konsept for bolig- og næringsmodeller som bygger på stedsidentitet? Vi inviterer til et digitalt verksted hvor du kan bli bedre kjent med kommunens forventninger og behov.

Om arrangementet:

Vang kommune er en av tre utvalgte kommuner i Gnist-programmet, og inviterer i den forbindelse til en behovsdrevet innovasjonskonkurranse. Vang ønsker å skape et levende og attraktivt sentrum der både innbyggere, næringsliv og besøkende får dekket behov, og som i tillegg avspeiler kommunens identitet.

Når: 28. april, kl.09.30-12.00
Hvor: Digitalt via zoom

Påmeldte mottar e-post med informasjon og lenke i forkant av arrangementet. Påmelding er via nettsidene til doga.no.

 

Ønsker diversitet i sentrumsutvikling

Vang kommune vil skape et levende og attraktivt sentrum der både innbyggere, næringsliv og besøkende får dekket behov, og som samtidig favner de særegne kvalitetene til Vang. Kommunen inviterer næringslivsaktører og andre relevante aktører til å lage en ny modell for bolig- og næringsutvikling som bygger på og fremmer en tydelig stedsidentitet.

I dette digitale samskapingsverkstedet kan du bli bedre kjent med kommunen sine premisser, behov og forventninger, samt møte mulige samarbeidspartnere for å lage gode og innovative løsninger.

Program

  • 09.30-09.45: Velkommen og introduksjon til Gnist-programmet: Malin Kock Hansen, DOGA
  • 09.45-10.10: Stedsidentitet som utgangspunkt for fremtidens bolig- og næringsmodeller: Ingeborg Lunde, Vang kommune
  • 10.10-10.20: Spørsmål
  • 10.20-10.25: Fylkeskommunen sitt perspektiv: Ingvill Helset, Innlandet fylkeskommune
  • 10.25-10.35: Innovativ steds- og næringsutvikling i distriktskommuner: Distriktssenteret
  • 10.35-10.45: Introduksjon til workshop: Bjarne Uldal, Nordic Edge
  • 10.45-11.30: Workshop
  • 11.30-11.40: Fra innovative visjoner til innovative anskaffelser: Kjersti Granaasen, Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP)
  • 11.40-11.50: Anne Cathrine Morseth, Innovasjon Norge
  • 11.50-12.00: Spørsmål og avrundning

 

Hva er Gnist?

Innovasjonskonkurransen er en del av Gnist, et innovasjonsprogram for distriktskommuner som vil bygge kompetanse og utforske nye samarbeidsmodeller for å fremme utviklingen av fremtidens attraktive, bærekraftige og tilpasningsdyktige lokalsamfunn.

Programmet er et samarbeid mellom DOGA, Nordic Edge, Distriktssenteret, Innovasjon Norge, Siva, Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP), KS, Loft4 og Urban Space Lab.

Norconsult er engasjert til å drive følgeforskning og metodeutvikling for å bidra til kompetansebygging og skalering. Følgeforskningen finansieres av DOGA, Distriktssenteret samt fylkeskommunene Innlandet, Rogaland og Troms og Finnmark

 

Previous event
Back to events overview
Next event