Nordic Edge

Velkommen til samskapingsverksted for Lund kommune

Har du forslag til hvordan hjørnesteinsindustrien i Lund kan fungere som et utgangspunkt for innovativ steds- og næringsutvikling? Vi inviterer til et digitalt verksted hvor du kan bli bedre kjent med kommunens forventninger og behov.

Om arrangementet:

Lund kommune er en av tre utvalgte kommuner i Gnist-programmet, og inviterer i den forbindelse til en behovsdrevet innovasjonskonkurranse. Lund vil utforske innovative konsepter for hvordan hjørnestensbedrifter kan bli en ressurs i samfunnsutviklingen, i tillegg til å bli mer synlige i sentrum for å tiltrekke kompetent arbeidskraft og nyetableringer, samt bidra til et mer attraktivt lokalsamfunn å bo og arbeide i.

Når: 23. april, kl. 09.30-12.00
Hvor: Digitalt via zoom

Påmeldte mottar e-post med informasjon og lenke i forkant av arrangementet. Påmelding er via nettsidene til doga.no.

Vil engasjere næringsliv og innbyggere i stedsutvikling

Lund kommune har både en stolt historie av håndverkstradisjoner og høyteknologiske hjørnestensbedrifter som opererer på verdensmarkedet. Kommunen inviterer næringslivsaktører og andre relevante aktører til å lage innovative konsepter for hvordan aktivitetene til hjørnestensbedriftene kan bli mer synlige i sentrum, og hvordan man kan etablere fysiske og digitale samhandlingsarenaer hvor bedriftene kobles med innbyggere på nye måter.

I dette digitale samskapingsverkstedet kan du bli bedre kjent med kommunen sine premisser, behov og forventninger, samt møte mulige samarbeidspartnere for å lage gode og innovative løsninger.

 

Program

  • 09.30-09.45: Velkommen og introduksjon til Gnist-programmet: Malin Kock Hansen, DOGA
  • 09.45-10.10: Hjørnesteinsindustri som utgangspunkt for innovativ steds- og næringsutvikling: Siv Egenes, Lund kommune
  • 10.10-10.20: Spørsmål
  • 10.20-10.25: Fylkeskommunen sitt perspektiv: Heidi Skifjell, Rogaland fylkeskommune
  • 10.25-10.35: Innovativ steds- og næringsutvikling i distriktskommuner: Distriktssenteret
  • 10.35-10.45: Introduksjon til workshop: Bjarne Uldal, Nordic Edge
  • 10.45-11.30: Workshop
  • 11.30-11.40: Fra innovative visjoner til innovative anskaffelser: Stig Bang-Andersen, Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP)
  • 11.40-11.50: Ragnhild Kristin Espeland, Innovasjon Norge
  • 11.50-12.00: Spørsmål og avrundning

 

Hva er Gnist?

Innovasjonskonkurransen er en del av Gnist, et innovasjonsprogram for distriktskommuner som vil bygge kompetanse og utforske nye samarbeidsmodeller for å fremme utviklingen av fremtidens attraktive, bærekraftige og tilpasningsdyktige lokalsamfunn.

Programmet er et samarbeid mellom DOGA, Nordic Edge, Distriktssenteret, Innovasjon Norge, Siva, Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP), KS, Loft4 og Urban Space Lab.

Norconsult er engasjert til å drive følgeforskning og metodeutvikling for å bidra til kompetansebygging og skalering. Følgeforskningen finansieres av DOGA, Distriktssenteret samt fylkeskommunene Innlandet, Rogaland og Troms og Finnmark.

Foto: Sverre Chr. Jarild

 

Previous event
Back to events overview
Next event