Nordic Edge

Velkommen til samskapingsverksted for Lebesby kommune

Har du løsningen på hvordan Lebesby kan bli Norges første digitale tilflyttingskommune, og få til økt samhandling med innbyggere – uansett fysisk avstand? Vi inviterer til et digitalt verksted hvor du kan bli bedre kjent med kommunens forventninger og behov.

Om arrangementet

Lebesby kommune er en av tre utvalgte kommuner i Gnist-programmet, og inviterer i den forbindelse til en behovsdrevet innovasjonskonkurranse. Lebesby vil utforske konseptet «digitalt medborgerskap», og lage nye plattformer for dialog og samhandling som kan skape interesse og bredt engasjement rundt utviklingen av kommunen.

Når: 20. april, kl. 09.30-12.00
Hvor: Digitalt via zoom

Påmeldte mottar e-post med informasjon og lenke i forkant av arrangementet. Påmelding er via nettsidene til doga.no

Ønsker verktøy for bedre dialog og samhandling

Lebesby vil utnytte fraflytting til noe positivt, og har som ambisjon å bli Norges første digitale tilflyttingskommune. Kommunen inviterer næringslivet og andre relevante aktører til å lage nye verktøy eller plattformer for dialog og samhandling uavhengig av fysiske avstander – både med innbyggere innad i kommunen og med mulige digitale innbyggere utenfor kommunen.

I dette digitale samskapingsverkstedet kan du bli bedre kjent med kommunen sine premisser, behov og forventninger, samt møte mulige samarbeidspartnere for å lage gode og innovative løsninger.

Program

  • 09.30-09.45: Velkommen og introduksjon til Gnist-programmet: Malin Kock Hansen, DOGA
  • 09.45-10.10: Lebesby – Norges første digitale tilflyttingskommune: Hege Johansen, Lebesby kommune
  • 10.10-10.20: Spørsmål
  • 10.20-10.25: Fylkeskommunen sitt perspektiv: Kjersti Rosanoff Aronsen, Troms og Finnmark fylkeskommune
  • 10.25-10.35: Innovativ steds- og næringsutvikling i distriktskommuner: Distriktssenteret
  • 10.35-10.45: Introduksjon til workshop: Bjarne Uldal, Nordic Edge
  • 10.45-11.30: Workshop
  • 11.30-11.40: Fra innovative visjoner til innovative anskaffelser: Anita Skog, Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP)
  • 11.40-11.50: Innovasjon Norge
  • 11.50-12.00: Spørsmål og avrundning

Hva er Gnist?

Innovasjonskonkurransen er en del av Gnist, et innovasjonsprogram for distriktskommuner som vil bygge kompetanse og utforske nye samarbeidsmodeller for å fremme utviklingen av fremtidens attraktive, bærekraftige og tilpasningsdyktige lokalsamfunn.

Programmet er et samarbeid mellom DOGA, Nordic Edge, Distriktssenteret, Innovasjon Norge, Siva, Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP), KS, Loft4 og Urban Space Lab.

Norconsult er engasjert til å drive følgeforskning og metodeutvikling for å bidra til kompetansebygging og skalering. Følgeforskningen finansieres av DOGA, Distriktssenteret samt fylkeskommunene Innlandet, Rogaland og Troms og Finnmark.

Foto: Kristin Mørch.

 

 

Previous event
Back to events overview
Next event