Nordic Edge Language Norwegian

Veien til 100 klimanøytrale kommuner

Horizon Europe Norwegian Urban Partnerships (HEU NUP) inviterer til webinar om: 100 klimanøytrale og sosialt innovative byer innen 2030.

 

EU-kommisjonen vil skape en plattform som skal hjelpe europeiske byer/byregioner med å bli klimanøytrale og sosialt innovative innen 2030.

NTNU, Bærekraftsnettverket, KS, Nordic Edge, Universitet i Stavanger og SINTEF samarbeider tett med europeiske og FN-partnere for å få lov til å utvikle denne plattformen.

I dette webinaret får vi høre innspill og erfaringer fra norske kommuner/fylkeskommuner og samarbeidspartnere som næringsliv, øvrig forvaltning, FoUI, innbyggerorganisasjoner og kultursektor.

  • Hva skal til for at din kommune kan bli klimanøytral innen 2030?
  • Hvilke virkemidler er viktige?
  • Hvordan bygge lokal kapasitet og gode lokale samarbeidsformer?
  • Hvilke aktører er sentrale i byutvikling mot klimanøytralitet?
  • Hvordan kan vi samarbeide med Europa og globalt (FN) for å nå klimamålene?

Program og praktisk informasjon:

Seminaret er en ettersesjon av Bærekraftskonferansen til regjeringen og vil vises på nettsiden barekraft.regjeringen.no

 

 

In co-operation with:

Previous event
Back to events overview
Next event