Innoasis Forward

Student Union Dinner x Nordic Edge Expo

Dear student union leaders and deputies. The next big happening is this year’s Nordic Edge Expo! 

Nordic Edge and UiS Lyspæren would like to invite you to an exclusive Student Union Dinner as part of this. I addition Smedvig is providing students with a limited number of free conference tickets (ordinary price NOK 2990). Keep on reading to see how you can get a head start on this great offer!

NB! Note that there’s a seperate sign up for the dinner and the free ticket.

//English below//

Hva er Nordic Edge Expo lurer du kanskje på? Expoen er Nordens største konferanse for smarte og bærekraftige byer midt i Stavanger sentrum. Programmet er spennende og variert. Expoen er din sjanse til å se hva som rører seg i næringslivet. 

Temaet for årets konferanse er “from awareness to action”. Vi skal altså bevege oss videre fra å identifisere bærekraftsproblemer til å søke løsninger for morgendagens utfordringer. 

Vi er så heldig å ha et begrenset antall gratisbilletter til Expoen for studenter (ordinær pris 2990,-). Førstemann-til-mølla-prinsippet gjelder så her må du være tidlig ute for å sikre deg en billett. Frist for å sikre seg en billett til Expoen er 27. april og gjøres med link til høyre. Obs etter denne datoen tilgjengeliggjøres billettene for alle studenter. 

Les mer og sjekk ut programmet til Nordic Edge Expo HER

Vi runder av konferansen ved å arrangerer en eksklusiv middag for to personer fra deres linjeforening-styre. Dette er en anledning til å bygge bro mellom studenter og næringslivet, og treffe andre linjeforeninger. Vi byr på gratis mat og drikke til alle deltakerne. Vii har kun 30 plasser tilgjengelig for middagen så vær tidlig ute med å bekrefte din deltagelse.
Frist for påmelding til middag på Nordic Edge Innoasis er 6.mai. Påmelding skjer i skjema til høyre. 

Næringslivet ønsker å komme i kontakt med de kloke hodene på universitetet og høyskolene- for at dette skal bli en realitet trenger vi å bli kjent med dere og deres arbeid. 

Middagen er onsdag 11.mai klokken 19:00 på Innoasis i Løkkeveien 111.

Dette vil du ikke gå glipp av, så ta deg en liten pause fra eksamenslesning og bli med.

Velkommen 

Hilsen Nordic Edge og UiS Lyspæren Innovasjonshus

English version

What is Nordic Edge Expo, you might wonder? It’s the biggest conference for smart and sustainable cities in the Nordic region, and it’s all happening in Stavanger. The program is packed with interesting and varied content. This is your chance to see what’s happening in both the private and public sector.

This year’s theme is “from awareness to action”. We’ve had a lot of good thoughts and ideas, but now it’s time to act! 

How can we contribute to the green shift together – leaving no one behind?

We are fortunate enough to have a limited amount of free entry passes for the entire expo, only currently available for the most committed of students (ordinary pricing is 2.990,-). We invoke the “first come, first serve” principle, so be early and reserve your ticket before they are snatched away. The deadline for securing a ticket for the expo is the 27th of April and is done with the link on the right. After this date we will be putting the tickets out to all students.

Read more and check out the program for Nordic Edge Expo HERE

We round off the conference by hosting an exclusive dinner for two people from each board of your respective student union. This serves as an opportunity to build stronger relations between students and the business world, and you will of course get to network with the leaders of other student unions. We will provide a free meal and drinks for all participants. We only have 30 slots available for the dinner, so be early and confirm your attendance. 

The deadline for registering for the dinner at Nordic Edge Innoasis is the 6th of May. 

Register using the form on the right. 

The business community would like to get in contact with more great minds from universities and colleges – for this to happen, we would love to get to know more about you, your work and your activities.

The dinner will be Wednesday 11th May at 19:00 at Innoasis in Løkkeveien 111.

This is an event you don’t want to miss out on, so take a much needed break from your exam preparations and join us for this incredible experience.

Welcome!

All the best from Nordic Edge and UiS Lyspæren innovation house

 

In co-operation with:

Previous event
Back to events overview
Next event