Nordic Edge Language Norwegian

Stavangers Frivilligbørs

Ønsker du å delta på Stavangers årlige frivilligbørs? Møt andre og inngå spennende samarbeid!

Hva er frivilligbørs?

På en frivilligbørs møtes bedrifter, frivillige organisasjoner, sosiale entreprenører og offentlige virksomheter for å skape nye muligheter, utvikle lokale nettverk og danne konkrete samarbeidsavtaler.

Det er ikke kjøp og salg av tjenester på en frivilligbørs, og ingen penger er involvert. Derimot skal deltakarene dele på ressurser som kunnskap, arbeidskraft, omsorg, relasjoner, materiell, utstyr, husrom og mye mer. Det er ikke nødvendig med gjenytelser heller. Det går fint an å tilby og etterspørre fritt, og komme i kontakt med folk.

 

Hvorfor bør du fra næringslivet bli med på frivilligbørs?

  • La din bedrift bli mer synlig i Stavanger og vis hva dere har og kan.
  • Bygg nettverk og skap nye relasjoner for utvikling og læring.
  • Bruk samfunnsnyttig innsats til personalutvikling og teambuilding.
  • Vær en støttespiller for frivillig engasjement og gode lokalsamfunn.

Spilleregler

  • Samarbeidsavtaler på en frivilligbørs handler om å dele ressurser, og skal ikke omfatte penger.
  • Det kan avtales at begge parter gir og får av hverandre, eller at kun den ene parten gir til den andre.
  • Deltagerne har selv ansvar for avtalene de undertegner på frivilligbørsen.

Programmet:

16:00 – 16:20 Registrering og mingling
16:20 – 17:00 Plakat verksted
17:00 – 18:00  Stavangers frivilligbørs 2023 skjer

Det blir enkel servering.

Påmelding her

Previous event
Back to events overview
Next event